Alzheimer Bakım Evleri

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
alzheimerda beyin yapısı

Alzheimer Bakım Evleri, Alzheimer Bakım Merkezleri,Alzheimer Devlet Bakım Evleri, Alzheimer bakım evleri fiyatları konularında bilgilendirme, danışmanlık ve destek hattımızı arayabilirsiniz.

Alzheimer’da beyin yapısı ve davranış

Alzheimer hastalığının adı Alman psikiyatr ve nöropatolog Alois Alzheimer’dan  gelmektedir. Alzheimer hastalığında beyin yapısı ve davranışı hakkında önemli çalışmaları bulunan Dr. Alzheimer, hastalığı 51 yaşında bir hastasının kısa süreli hafıza bozuklukları sayesinde keşfetmiştir. Hastalık ilk dönemde presenil demans olarak adlandırılsa da daha sonraki dönemlerde Emil Kraepelin tarafından “Alzheimer” olarak adlandırılmıştır. 1900’lü yıllarda çeşitli ilkel tekniklerle ilerleyen çalışmalar bilimin ilerlemesi ile yerini modern yöntemlere bırakmıştır. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte beynin yapısı daha iyi anlaşılmış ve hastalık için daha kesin tanımlamalar yapılmaya başlanmıştır.Alzheime

r’da beyin yapısı ve davranış

Sağlıklı bir insan beyninde milyarlarca sinir hücresi (nöron bulunur. Nöronlar, beyinden vücuda ve vücuttan beyine bilgi taşıyarak hayatsal faaliyetlerin yerine getirilmesine yardımcı olurlar. Azheimer hastalığı sırasında beyindeki sinir hücreleri zarar görür ve insan hayatı için çok önemli olan bilgi iletimini gerçekleştiremezler. Zarar gören sinir hücreleri yok oldukça hasar yayılır ve beyin önemli derecede küçülür. 

Huzurevi mi arıyorsunuz?

Aradığınız huzurevini Sosyal Hizmet Uzmanlarımızın danışmanlığı ve referansı ile bulmak için arayın.
+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

Sağlıklı bir yaşlanma sürecinde dahi beyin küçülebilir ve nöronlar bağlantılarını kaybedebilirler. İletişim kurma, hücre onarımı ve metabolizma gibi vücutsal fonksiyonlar zayıflayabilir ancak bu durum son derece normaldir. Alzheimer hastalığı ile birlikte bu tarz yaşamsal fonksiyonlar işlevlerini tamamen kaybeder ve hasta hayatına devam edemeyecek duruma gelir. Alzheimer’da beyin yapısı ve davranış

Sinir hücrelerinin ölmesiyle birlikte beyinde ilk etkilenen kısım hafıza olur. Bağlantıların kaybedilmesiyle birlikte hafızada ve hayati fonksiyonlarda tedavi edilemez hasarlar oluşur. İlk belirtiler genellikle 60’lı yaşların ortasında ortaya çıkar. Hastalığın kadınlarda görülme oranı erkeklerden daha yüksektir. Türkiye’deki hasta sayısı  ise 300 bin olarak tahmin edilmektedir. Genç nüfusu fazla bir ülke Türkiye’de ileri yıllarda bu sayının daha fazla yükseleceği tahmin edilmektedir.

Alzheimer Hastalığının Nedenleri

Alzheimer hastalığının nedenleri net olarak belirlenememiştir ancak hastalık için riski faktörünü arttıran birçok durum bulunmaktadır. Yaşlılık, depresyon, beyin yaralanması ve travması, fazla kilo ve yetersiz fiziksel aktivite, yüksek tansiyon, şeker, eğitim düzeyi, genetik faktörler, uyku düzeni ve sağlıksız beslenme gibi birçok sebep hastalığın nedenleri arasında sayılabilmektedir. Alzheimer’da beyin yapısı ve davranış

 

Alzheimer – Yaşlılık

Alzheimer hastalığının en büyük nedeni sinir hücrelerinin ölmesi ve vücuttaki iletişimin sağlanamamasıdır. Normal bir yaşlanma sürecinde dahi zayıflayan bağlantılar hastalıkla birlikte tamamen kaybolmaktadır. Hastalık sürecindeki en önemli faktör olan yaşlılık bir çözüm maalesef bulunmamaktadır. Alzheimer’da beyin yapısı ve davranış

Alzheimer – Depresyon

Genç ve orta yaşlarda yaşanan depresyon süreçleri beyin sağlığı açısından zararlı bulunmaktadır. Depresyon süresi boyunca, Alzheimer açısından herhangi bir zararlı etki gözlemlenemese de etkiler kendini ileri yaşlarda göstermektedir. Sağlıklı bir yaşlılık süreci ve Alzheimer riskini en az indirmek için depresyondan kaçınmak gerekmektedir.  

Alzheimer – Beyin Yaralanması ve Travma

 Kazalar ve sonucunda yaşanan travmalar, kafaya alınan sert darbeler beyin hücrelerinin zarar görmesine ve ölmesine neden olur. Hücre ölümlerinin belirli bir seviyenin üstüne çıkması halinde kısa süreli hafıza kaybı yaşanabileceği gibi bu tarz hücre kayıpları yaşlılık dönemini de olumsuz etkileyebilmektedir. Alzheimer’da beyin yapısı ve davranış

Alzheimer – Fazla Kilo ve Yetersiz Fiziksel Aktivite

Kilo sorunu, yetersiz fiziksel aktivite, şeker, tansiyon, damar hastalıkları, uyku düzeni ve sağlıksız beslenme gibi nedenler birbirleriyle ilgilidir ve aynı başlık üzerinden incelenebilirler. Yetersiz ve sağlıksız beslenme, fiziksel aktivite eksikliği ve uyku gibi nedenler doğal olarak damar hastalıkları, fazla kilo ve tansiyon gibi birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Genç ve orta yaşlarda vücudun bu tarz sorunlarla karşı karşıya gelmesi ve yorulması yaşlılık sürecinde risk faktörlerini arttırmaktadır.

Huzurevi mi arıyorsunuz?

Aradığınız huzurevini Sosyal Hizmet Uzmanlarımızın danışmanlığı ve referansı ile bulmak için arayın.
+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

Alzheimer Belirtileri 

Hastalığının genel belirtileri genellikle hafıza , düşünme gibi zihinsel aktivitelerde görülmektedir. Zihinsel performansın zayıflaması ve ilk evrelerde geriye yönelik, daha sonraki evrelerde ise genel hafıza kayıpları hastada gözlemlenebilir. Aynı konuların ve bilginin sürekli sorulması ve tekrar edilmesi gibi durumlar dikkat edilmesi gereken konular arasında yer almaktadır. Alzheimer’da beyin yapısı ve davranış

İsimlerin ve yerlerin hatırlanamaması en önemli semptomlardan biridir. Sağlıklı bireyler bu tarz unutkanlıklar yaşayabilir ancak unutkanlığın, hayatsal faaliyetlerin yerine getirilemediği seviyelere gelmesi tehlike olabilir. Hastalığın ileri dönemlerinde bireyler yakınlarının isimlerini hatırlayamayacak veya onları tanıyamayacak duruma gelebilirler.

Depresyon ve kaygı bozuklukları Alzheimer hastalarında sıkça görülür. Stresli durumların devam etmesi kişisel davranış bozukluğuna ve agresif davranışların görülmesine neden olabilir. Olayların ve kişilerin tam olarak hatırlananaması bireylerin kafasını karıştırabilir. Hastalar endişeli, şüpheci tavırlar sergileyebilirler.  Alzheimer’da beyin yapısı ve davranış

Zihinsel performasın düşmesi hastaların zaman kavramında da problem yaşamasına neden olur. Yapılan işlerin sırası unutulabilir veya hastalar bulunulan yere neden ve nasıl geldiklerini hatırlamayabilirler. Bu tarz durumlarda hasta kendini tehlikede hissedebilir. Konuşma ve yazma becerileri Alzheimer sürecinde zarar gören diğer fonksiyonlardır. Hasta birtakım kelimeleri ve eşanlamlılarını hatırlamakta güçlük çekebilir, bu kelimeleri kullanmak yerine onları anlatan uzun cümleler kurabilir.  

Hastalığın ilerlemesiyle birlikte tüm belirtiler daha ileri seviyelere gelebilir. Hasta halüsinasyonlar görebilir ve ruh sağlığı bozulabilir. Yaşanan adaptasyon sorunları ile birlikte stres seviyesi en üst düzeye çıkar. Günlük aktiviteler yardımsız olarak gerçekleştirilemeyecek hale gelir ve hasta yardımsız olarak hayatına devam edemez.  

Alzheimer Evreleri 

Alzheimer hastalığı yıllar boyunca giderek kötüleşen ve ilerleyen bir hastalıktır. İlk olarak kendini düşünce, hafıza ve problem çözme gibi zihinsel konularda kendini gösteren hastalık, ileri seviyelerde kişilik ve hareket bozukluklarına neden olabilir. İlk dönemlerde belirtilerin net olmaması nedeniyle hastalık, sağlık çalışanları veya hasta yakınları tarafından tespit edilemeyebilir. Belirtiler bütün hastalarda aynı olmayabilir ancak hastalığın genel olarak yedi evresinin olduğu kabul edilmektedir 

  1. Belirtisiz Evre

İlk evrede Alzheimer hastası kişi hiçbir demans belirtisi göstermez. Bu noktada hastalık tanı koyulamaz durumdadır. Uzun yıllar sürebilen bu evre klinik öncesi evre olarak da adlandırılmaktadır.

  1. Çok Az Derecede Zihinsel Bozulma Bu evrede bireyler yaşlarına bağlı olarak bazı unutkanlıklar gösterebilir. Eşyaların yerlerinin unutulması, yakın olmayan çevreden bazı kişilerin isimlerinin hatırlanmaması gibi hasta olmayan bireylerin de sergileyebileceği davranışlar sergilenebilir. Bu belirtiler doktorlar ve aile bireyleri tarafından normal karşılandığı için hastalık belirtisi olarak görülmez. Alzheimer’da beyin yapısı ve davranış
  2. Az Derecede Zihinsel Bozulma

Bireylerin unutkanlık seviyeleri artabilir. Sağlıklı bir beyinde yaşanmayacak hafıza kayıpları hastalığın gözlemlenebilir ilk belirtileridir. Düşünsel aktivitelerde performans düşüklüğü, konsantrasyon bozuklukları evrenin diğer belirtilerindendir. Hasta, anahtarlarının yerini veya faturalarını ödemeyi unutabilir. Birtakım kelimelerin hatırlanamaması iletişimsel bozukluklara yol açar. Bu evrede hastalık aile bireyleri tarafından farkedilebilir duruma gelmektedir.Alzheimer’da beyin yapısı ve davranış

  1. Orta Derecede Zihinsel Bozulma

Önceki aşamalarda bireyin demans hastalığına sahip olduğu genellikle düşünülmez. Bu dönemde hasta bireyin unutkanlık seviyesi yakın zamanda gerçekleşen bazı olayları hatırlayamayacak duruma gelebilir. Konsantrasyon problemleri kendini daha fazla gösterir. Hasta düşüncelerini ve hislerini açıklamakta zorlanabilir. Unutkanlık çok ileri seviyeye geldiğinden hasta bu noktada yardıma ihtiyaç duymaya başlar.

  1. İleri Derecede Zihinsel Bozulma

Bu aşamayla birlikte büyük hafıza sorunları yaşanmaya başlanır. Yemek hazırlamak ve yemek, temizlenmek ve banyo yapmak, giyinmek ve hareket etmek gibi hayatsal fonksiyonlar için yardım gerekebilir. Bireyler ev adreslerini, telefon numaralarını, ikinci derece yakınlarının isimleri de dahil olmak üzere çok önemli bilgileri unutabilirler. Bireylerde zaman kavramı kaybolabilir ve hasta gün içinde saatin kaç olduğunu bile hatırlayamayabilir. 

  1. Şiddetli Zihinsel Bozulma

Hayatsal aktiviteler yardım olmadan yerine getirilemeyecek duruma gelir. Güncel olayların küçük bir kısmı hatırlanır ve yakın arkadaşlar, aile üyeleri dahil olmak üzere birçok isim unutulabilir. Önceki hayata dair az sayıda hatıra kalır ve hasta basit matematik işlemlerini dahi gerçekleştiremeyebilir. Bu aşamada hasta halüsinasyon görmeye başlayabilir. Stres ve kaygı nedeniyle kişisel davranış bozuklukları gözlemlenebilir ve bu nedenle hasta agresif bir tutum sergileyebilir.

  1. Çok Şiddetli Zihinsel Bozulma 

Hastalığın son evresi olan bu aşamada çoğu birey iletişim kurma ve konuşma yeteneğini kaybeder. Hayatsal aktiviteler yardım dahilinde bile gerçekleştirilemeyecek duruma gelir. Motor aktiviteler bozulma gösterdiğinden bazı hastalarda yürüme yeteneği kaybolabilir. 

Alzheimer hastalığı 20-30 yıl sürebilen ve ilerlemeli bir hastalık sürecidir. Hastalığın ilerleme durumu farklı hastalara göre değişiklik gösterebilir. Aile üyeleri ve bakıcılar hastalığın belirtilerini iyi bilmeli ve hasta açısından bu durumun en kolay şekilde geçirilmesine yardım etmelidir. 

 

Alzheimer Tedavisi ve Önlemler

Alzheimer tedavi edilemez bir hastalıktır ancak erken teşhis hastalığın seyri ve hastanın daha rahat bir tedavi süreci geçirmesi açısından çok önemlidir. Aile bireyleri ve yardımcılar hastalık hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Erken aşamalardaki belirtilerin göz ardı edilmesinin teşhis evresini uzattığı ve hastalığın seyrini olumsuz etkilediği unutulmamalıdır.

Tedavi süreci kişiye özel olarak ve bazı semptomların azaltılması, mümkünse yok edilmesi üzerine planlanır. Birtakım ilaçlar ile belirtiler hafifletilmeye ve davranışsal değişimler dengelenmeye çalışılır. Bu tarz ilaçların çalışma prensibi sinir hücrelerinin ölmesi sırasında yok olan kimyasalların parçalanmasını önlemektir. Bireylerin farklı ilaçlara farklı tepkiler verdiği ve dolayısıyla ilaçların uzman gözetimi içerisinde kullanılması gerektiği her zaman akılda tutulmalıdır

Huzurevi mi arıyorsunuz?

Aradığınız huzurevini Sosyal Hizmet Uzmanlarımızın danışmanlığı ve referansı ile bulmak için arayın.
+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

İçeriklerimizi takip etmek için bültenimize abone olun.

Yazı hakkında düşündüklerinizi paylaşın.
Call Now ButtonHemen ARA