Ankara Engelli Bakım Merkezleri

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
mir huzurevi, izmir huzurevleri

Ankara da Engelli Bakım Merkezi, Ankara Ruhsal Engelli, Zihinsel Engelli, Bedensel Engelli bakım Merkezi arıyorsanız CANLI DESTEK HATTIIZDAN ÜCRETSİZ HİZMET ALABİLİRSİNİZ

Zihinsel Engelliler bakım merkezleri: Down senderom, Otistik, Mental Reterdasyon, Ceraprel Palsi, Alzheimer, demans, Parkinson,… Vb hastaları kapsamaktadır.

Ruhsal Engelliler Bakım Merkezleri : Şizofreni ve Psikotik hastaları kapsamaktadır.

Engelli Bakım Merkezleri yaş ve cinsiyet gruplarına göre planlanır:
a) 0 – 12 yaş kız ve erkek,
b) 13 – 18 yaş kız,
c) 13 – 18 yaş erkek,
ç) 19 ve üzeri yaş kadın,
d) 19 ve üzeri yaş erkek.
(8) Merkezde kapalı alanlarda sigara içilmez. Ancak sadece engelli bireylerin kullanımı için merkez bünyesinde sigara içen engelli bireylerin bulunduğu katlarda müstakil ve havalandırılabilir bir oda ya da balkon bu amaçla düzenlenebilir.  Bu amaçla kullanılan bölümlerin özel ve yeterli havalandırma sistemi olmalı, uygun güvenlik önlemi alınır.(1) Bakım hizmetleri,  engelli bireyin bakımına yönelik kişisel bakım ve psiko-sosyal destek hizmetlerini kapsar.
(2) Engelli bireyin özellikleri dikkate alınarak aşağıda belirtilen bakım hizmetleri sunulur:
a) Kişisel bakım hizmetleri;
1) Banyo yaptırılması,
2) Tuvalet ihtiyacını gidermede yardım edilmesi ve gerektiğinde temizliğinin yapılması,
3) Tırnaklarının kesilmesi,
4) Saçlarının taranması,

Engelli Bakım Merkezi için İstenecek belgeler

 (1) Bakıma ihtiyacı olan engellinin başvurusunda, engelliden, ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir.  
a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
b) Engelli sağlık kurulu raporu,
c) Yatılı ve sürekli bakımı için özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma ihtiyacı olan engelli birey için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli olan engelli birey için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı,

İnceleme ve tespit


MADDE 47 – (1) İl müdürlüğü tarafından uygun görüldüğü takdirde inceleme Sosyal Hizmet Merkezleri tarafından da yapılabilir. Müracaatlar 1 ay içinde değerlendirilir. 
(3) Sosyal inceleme raporunun hazırlanması sürecinde, bakıma ihtiyacı olan engelli bireyle aynı hanede yaşayan kişi sayısına göre engelli bireye düşen gelir ile engellinin özel bakım merkezine yerleştirilmesinin uygun olup olmadığı hususu değerlendirilir. Ayrıca gözlemlenen yaşam standardı ile beyan edilen gelir arasında farklılık görülmesi hâlinde, gelire ilişkin ilave bilgi ve belge istenir ve resmi veya özel kişi, kurum ve kuruluşların bilgilerinden yararlanılır. Hane içindeki tüm bireylerin gelirleri, toplam gelire dahil edilir.

Huzurevi mi arıyorsunuz?

Aradığınız huzurevini Sosyal Hizmet Uzmanlarımızın danışmanlığı ve referansı ile bulmak için arayın.
+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

Kişisel Bakım

Bireylerin bağımsız olarak hayatlarını sürdürememeleri kişisel bakım açısından yardıma ihtiyaç duymalarına neden olmaktadır. Özellikle hijyen bakımının doğru bir şekilde yapılması hem yaşlı bireylerin sağlığı hem de hasta olanların da durumlarının daha kötüye gitmesini önlemek açısından büyük önem taşımaktadır. Tuvalet yardımı, ilaçların uygun zamanda kullanımının takip edilmesi huzurevlerinde sunulan diğer kişisel bakım hizmetleri arasında yer almaktadır.

Ankara Engelli Bakım Merkezlerinde Konaklama ve Yaşamsal Aktiviteler

Engel durumuna göre veya İleri yaşlarda görülen hafıza problemleri yaşlı bireylerin evde tek bir şekilde kalırken çeşitli sorunlar yaşamalarına neden olmaktadır. Güvenlik sorunları, herhangi bir düşme ve yaralanma halinde acil müdahale gerekmesi, yemek yapımı gibi birçok yaşamsal aktivite huzurevlerindeki veya yaşlı bakım merkezlerindeki personellerin yardımı ile kolaylıkla gerçekleştirilmekte ve yaşlı insanlar huzur içinde hayatlarına devam edebilmektedir.

[elementor-emplate id=”3067″]

Ankara’da Engelli Bakım Merkezi Nasıl Bulunur?

Engelli Bakım merkezlerinin sunduğu hizmetler engel durumuna uygun olarak değişiklik ve farklılık gösterebilmektedir ancak uygun yeri bulmak için acele edilmemelidir. İl Müdürlüğüne verilecek dilekçeye göre il Müdürlüğünün yetkisi ve kararına göre engel durumuna sosyal ortama göre uygun bir kuruma yatışınız yapılmaktadır.

Engelli Bakım Merkezinde Çalışan Personelin Görev Ve Yetkileri

Personelin görev, yetki ve sorumlulukları


a) Sorumlu müdür, merkezin idari, mali, hukuki, mesleki ve diğer tüm Mesleği ile ilgili programların uygulanmasında görev alır. Diğer meslek personeli idari anlamda sorumlu müdüre bağlı olarak çalışmalarını sürdürür.
b) Meslek personeli,
c) Sağlık personeli;
1) Mesleğinin gerektirdiği uygulamaları yapar.
2) Merkez ortamını ısı, ışık, havalandırma, temizlik yönünden değerlendirir ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlar.
3) İlaçların güvenli bir şekilde temin edilmesini, saklanmasını ve kullanılmasını sağlar. 
4) Narkotik ilaçların kullanım, saklanma, kontrol ve kayıtlarının tutulmasını konuya ilişkin talimatlar çerçevesinde yürütür.
5) Verilen hizmetler ile ilgili kayıtları doğru, eksiksiz ve zamanında tutar.

Ankara Sağlık Hizmetleri

Engelli bakım merkezlerinde veya huzurevlerinde zorunlu olarak bulundurulması gereken üç farklı sağlık personeli vardır. Doktor, diş hekimi ve hemşireden oluşan bu ekibin görevleri “Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliği’nin” belirtilmektedir. Yönetmeliğin 14.maddesinde belirlenen görevler arasında huzurevi sakinlerinin yılda bir kere genel muayenelerinin yapılması, günlük sağlık kontrollerinin gerçekleştirilmesi ve gerekli revir malzemelerinin temini yer almaktadır. Nitekim birçok özel huzurevi ilgili personellerin yanı sıra psikolog, fizyoterapist ve diyetisyenler gibi sağlık çalışanlarını da bulundurmaktadır. 

Engelli bakım Merkezlerinin Bina Özellikleri

Merkezin bölümleri


MADDE 9 – (1) Merkezde aşağıda sayılan bölümlerin bulunması zorunludur:
a) Giriş holü ve bekleme odası.
b) Sorumlu müdür odası.
c) Büro. (36 kapasiteden küçük merkezlerde büro oluşturulmayabilir.)
ç) Personel odası. 
d) Grup etkinlikleri odası. 
e) Bireysel görüşme odası.
f) Çok amaçlı salon. 
g) Mutfak ve yemekhane. 
ğ) Bahçe: 
h) Yatak odası
ı) Sağlık odası.
i) Banyo ve tuvalet:
j) Sigara odası:

İçeriklerimizi takip etmek için bültenimize abone olun.

Yazı hakkında düşündüklerinizi paylaşın.
Call Now ButtonHemen ARA