AVCILAR AVUKATLIK BÜROLARI-AVCILAR HUKUK BÜROLARI

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Avcılar Avukatlık Büroları - Avcılar Hukuk Büroları

Avcılar’da Hukuki Desteğe ve Avukatlık Hizmetine ihtiyaç duyuyorsanız Sosyal Rehberlik Merkezini Arayabilirsiniz. HUKUKİ DESTEK HATTI

Aile Hukuku ve  Boşanma Avukatlığı, Ceza Hukuku, İnşaat Hukuku, Sağlık Hukuku ve Tazminat, Gayrimenkul Hukuku ve Avukatlığı, İcra ve İflas Hukuku ve Avukatlığı, Miras Hukuku, Kira Sözleşmesi Davaları ve Hukuku, İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku…vb. Konularında Avukatlarımızla Görüşebilirsiniz.

Hukuk Danışmanlığı

Sosyal Rehberlik olarak tüm İstanbul iline ve çevrede bulunan illere avukatlık hizmeti vermekteyiz. Bizi ceza, bilişim, tıp, iş hukuku, aile hukuku ve boşanma davaları, internet hukuku ve iş davaları için arayabilir ve soru sorabilirsiniz..

+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

AVCILAR AVUKATLIK BÜROLARI-İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

Hukukunda İşçi-İşveren İlişkisinden Kaynaklanan İhtilaflar Kapsamında; Şirketlerin İnsan Kaynakları Birimin Oluşturulmasını Sağlarız.

Birimin Sorunsuz Olarak İşleyişinde Yasal Çerçeve İçinde Hukuki Danışmanlık Hizmeti Veririz.

İşçi–İşveren Arasındaki Hizmet İlişkisinden Kaynaklanan her Türlü Uyuşmazlıklar Uzman Avukatlarımız Tarafından Ele Alınır Ve Çözüm Yoluna Gidilir.

İşçi-İşveren Arasındaki Hizmet İlişkisi Kapsamında İş Sözleşmelerinin Hazırlanması Ve Müzakere Edilmesinde Müvekkillerimize Yardımcı Oluruz.

Hukuku Mevzuatında Yapılan Değişiklikler Kapsamında Iş Sözleşmelerini Hızla Revize Eder, Tüm Mevzuat Uyumsuzluklarını Ortadan Kaldırırız.

İşçi-İş veren ilişkisi Bağlamında Gizlilik Ve Rekabet Yasağı Sözleşmelerini Ve Şartlarını Hazırlarız.

İşçi-İşveren ilişkisi Kapsamında Tarafların Akdi Ve Kanuni Yükümlülüklerini Yerine Getirmelerine Yönelik ihtarnamelerin Ve Gerektiğinde Fesih İhtarnamelerinin Hazırlanması Ve Buna ilişkin Yasa

İşçi İşveren İlişkisinde Sözleşmeden Ve Kanundan Doğan her Türlü Bildirimlerin Yapılmasını Sağlarız.

İKÇ Transı Ve Kiralanmasına Yönelik Sözleşmeleri Hazırlarız.

AR-GE Şirketlerine Iş Hukukuna İlişkin Konularda danışmanlık veririz.

Grev Ve Lokavt Sürecinde Müzakerelerin Sürdürülmesi Ve Danışmanlık Verilmesini Sağlarız. Toplu Iş Sözleşmelerinin Müzakerelerini Yürütürüz Ve Sözleşmelerini Kaleme Alırız. Şirket İçi İş Yönetmeliklerini Hazırlarız. Şirketlerin Tabi Olduğu Mevzuat Uyarınca Şirket Çalışanlarına Verilecek Eğitimlerle İlgili danışmanlık Veririz.

Muhtelif Sektörlerde Faaliyet Gösteren Müvekkillerimiz, Çalışanlarıyla İlişkilerinin Geliştirilmesi Ve Hukuki ihtilafa Meydan Vermeyecek Şekilde Oluşturulması Konusunda hizmet verilmektedir.

Yasal Mevzuat Ve idari Uygulamalar Konusunda Müvekkillerimizi Sürekli Bilgilendiririz.

Taşeronlarla Olan İlişkilerin Düzenler, Şirket Yönetmeliklerini Oluşturur Ve Yönetiminde Destek Olunmakta.

Rekabet Etmeme Yükümlülüklerini Düzenleriz. Büyük Ölçekli Şirketlerin Hukukuna İlişkin Programlarının Şekillendirilmesine Yardımcı Oluruz.

şirketlerin Üst Düzey Yöneticilerine Iş Hukukuna İlişkin Eğitsel Seminerler Veririz. Çok uluslu Şirketler Bünyesinde Yapılan Birleşme Ve Devralmalar Sırasında Iş Hukuku Danışmanlık Hizmeti Sunarız.

Çalışanların Ücret Ve Yan Haklarıyla, Üst Düzey Yöneticilere Tanınan Hak Paketleri Konusunda Hukuki Görüş Veririz.

Büyük Ölçekli Ve Çokuluslu Şirketlerde Çalışanlara Hisse Ve Benzeri Haklar Verilmesi Ve Planlamasında Destek Olunmakta.

Hukuk Danışmanlığı

İstanbulda’da avukatlık faaliyeti yürüten avukatlık ofisimizden dilediğiniz zaman hukuki destek alabilirsiniz. Avukat istanbul arayışınızda daima size destek olmaya ve çözüm yolları bulmaya çalışırız.

+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

İşçilik Alacaklarına İlişkin Davalarda

Üst Düzey Yöneticilerine Iş Hukukuna İlişkin Eğitsel Seminerler Veririz. Çok uluslu Şirketler Bünyesinde Yapılan Birleşme Ve Devralmalar Sırasında Iş Hukuku Danışmanlık Hizmeti Sunarız.

Çalışanların Ücret Ve Yan Haklarıyla, Üst Düzey Yöneticilere Tanınan Hak Paketleri Konusunda Hukuki Görüş Veririz.

Büyük Ölçekli Ve Çokuluslu Şirketlerde Çalışanlara Hisse Ve Benzeri Haklar Verilmesi Ve Planlamasında Destek Olunmakta.

ISE IADE Davalarında, FazlaÇalışma, Ihbar, Kıdem ya big Sair Iddialarla Talep Edilen Tazminatların Tahsili ICIN Açılan Davalarda, Çalışma Müfettişleri Ve Bölge Çalışma Müdürlükleri Tarafından Gerçekleştirilen Denetimlerle ilgili idari Ve of Hukuki Süreçlerde Ve Türlü is Hukuku ihtilaf Çözüm Sürecinde Müvekkillerimizi Temsil Hakları Savunulmaktadır

Ücret Alacağı

(Kıdem Tazminatı)

(ihbar Tazminatı)

Kötü Niyet Tazminatı

Sendikal Tazminat

İşe Başlatmama Tazminatı

Boşta Geçen Süre Tazminatı

Fazla Mesai

Tatil Alacakları

Yıllık Ücretli Izin Araka

Asgari Geçim Indirimi Alacağı

(Işe Iade Davaları)

Hizmet Tespiti Davaları

(Maddi Manevi Tazminat)

(Kurum Rücuen Alacak Davaları)

Kurum Yersiz Ödeme Davaları

İşçi Işveren Ilişkileri Konusunda Danışmanlık

İş Sözleşmesi Düzenlenmesi, Feshedilmesi Konusunda Danışmanlık

 

İçeriklerimizi takip etmek için bültenimize abone olun.

Yazı hakkında düşündüklerinizi paylaşın.
Call Now ButtonHemen ARA