Bipolar Bozukluk-Duygu Durum Bozukluğu-Manik Depresif Bozukluk Nedir?

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Bipolar Bozukluk-Duygu Durum Bozukluğu-Manik Depresif Bozukluk Nedir?

Bipolar Bozukluk, Manik-Depresif Bozukluk, Duygu Durum Bozukluğu adlarıyla tanınan hastalık hakkında Shu Hakan BERKTAŞ’ın yazısı..

Duygu durum bozukluğu, manik depresif bozukluk, bipolar bozukluk kişilerde uzun süreli ve karmaşık bir duygu durum hastalığıdır. Bu hastalıkta veya rahatsızlıkta manik, hipomanik ve depresif ataklar ortaya çıkar.

Bipolar bozukluk manik-depresif olarak da adlandırılır. İki uçlu bozukluk olarak tanımlanan bu hastalıkta iki ayrı ruhsal bozukluk vardır. Bir tarafta taşkınlık (mani) diğer yanda çökkünlük (depresif bozukluk) olarak tanımlanabilir. Bu hastalıkta ataklar dönemleri birbirini takip eder, yatışma ve alevlenme dönemleri gözlenir.

Bipolar bozukluk kendi içinde bipolar l, bipolar ll ve siklotimik bozukluk olmak üzere 3 alt tipe ayrılır:

Huzurevi mi arıyorsunuz?

Aradığınız huzurevini Sosyal Hizmet Uzmanlarımızın danışmanlığı ve referansı ile bulmak için arayın.
+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

Bipolar I Bozukluğu

En az 1 manik atağın olduğu öncesinde ya da sonrasında hipomani veya depresif atağın mevcut olabileceği bipolar bozukluk alt türüdür.

Bazı bipolar tip 1 hastalarında ise manik atak sırasında gerçeklikten gerçekten kopuş (psikoz) meydana gelebilir. Bipolar tip 1, her iki cinside yani erkek ve kadınları eşit oranda etkiler.

Bipolar II Bozukluğu

Bu bipolar bozukluk alt tipi genellikle kadınlarda daha sık olarak ortaya çıkmaktadır. Bipolar tip ll hastaları en az 14-15 gün süreyle majör depresif atak yaşarlar. Genellikle depresyona en az 4 gün boyunca süren bir hipomani atağı eşlik eder. Bipolar II bozukluğunda manik atak bulunmamaktadır.

Hukuk Danışmanlığı

Sosyal Rehberlik olarak tüm İstanbul iline ve çevrede bulunan illere avukatlık hizmeti vermekteyiz. Bizi ceza, bilişim, tıp, iş hukuku, aile hukuku ve boşanma davaları, internet hukuku ve iş davaları için arayabilir ve soru sorabilirsiniz..

+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

Siklotimik Bozukluk

En az 2 yıllık süre boyunca hipomani ve depresif atak belirtilerini tecrübe eden kişilerde siklotimik bozukluk söz konusu olabilir.

Her bir atak başladığında birkaç hafta sürebilir. Atakların süresi birbirine eşit olmayabilir. Mani dönemi beklenenden daha hafif geçebilir. Bu hafif belirtilerle seyreden mani dönemine hipomani ismi verilir. Hasta olmadığı dönemlerde kişiler normal görünürler.

Bipolar Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

   Bipolar bozukluk belirtileri; Mani, hipomani ve depresyon semptomları içerisinde değerlendirilir. Bipolar bozuklukta depresif dönem en az 2 hafta süreyle devam etme eğilimindedir. Manik atak ise genellikle birkaç gün ile birkaç haftalık bir süre zarfı boyunca sürebilmektedir. Bazı kişilerde ataklar yıl içerisinde sürekli birbiri ardına gelmektedir.

Manik Dönem Belirtileri

 • Çok mutlu ve sevinçli hissetmek
 • Çok hızlı konuşmak
 • Aşırı enerjik hissetmek
 • Kendini önemli hissetmek
 • Yeni fikirler ve planlarla dolu olmak
 • Kolayca dikkat dağılması
 • Halüsinasyonlar ve mantıksız düşünceler
 • Az uyumak
 • Az yemek
 • Faaliyetlerde aşırılığa kaçmak, örneğin aşırı para harcamak
 • Riskli ve zararlı olan şeyleri yapma

Mani atağında bulunan kişiler; heyecanlı, dürtüsel, taşkın ve aşırı enerjili aşırı duygulanıma sahiptirler. Bu kişiler mani atağı döneminde gece hayatı, korunmasız cinsel ilişki ve madde kullanımı gibi riskli davranışlar gösterebilir.
Sıklıkla mani ve depresyon atakları birbirini takip eder. Arada normal dönemler olabildiği gibi bu iki durum arasında sürekli döngü olabilir.

Depresif Dönem Belirtileri

 • Üzgün, ümitsiz,
 • Huzursuz hissetmek
 • Kötümserlik
 • Değersizlik duygusu
 • İntihar (suisid, özkıyım) düşünceleri
 • Enerji eksikliği
 • Uyumakta zorluk veya aşırı uyuma
 • Konsantrasyon ve hatırlama zorluğu
 • Günlük faaliyetlere ilgi kaybı
 • Suçluluk ve umutsuzluk
 • Kendinden kuşku duyma
 • Halüsinasyonlar, mantıksız düşünceler

Bipolar tip 2 rahatsızlığı ile ilişkili olan hipomani döneminde kişide maniye benzer belirtiler meydana gelir ancak daha hafif seyirlidirler. Hipomani döneminde hastalar iş, okul ya da diğer sosyal ilişkiler ile ilgili herhangi bir problem yaşamayabilirler.

Erkeklerde Ve Kadınlarda Bipolar

Erkeklerde bipolar bozukluk genellikle kadınlara göre daha erken yaşlarda tanı alır. Erkeklerde manik ataklar daha şiddetlidir ve madde veya alkol kullanımı gibi zararlı alışkanlıklar daha sık eşlik eder. Erkeklerde kadınlara göre daha sık tespit edilen bir diğer durum da suisid (intihar, özkıyım) girişimleridir.

Kadınlar erkeklere göre depresif ataklara daha yatkındırlar ve tiroid hastalığı, obezite, kaygı bozukluğu ve migren gibi diğer sağlık problemlerinin daha sık olarak eşlik ettiği tespit edilebilir. Kadınlarda bipolar bozukluk daha sık tekrarlama eğilimindedir. Bu durum, menstruasyon (adet), gebelik ya da menopoz dönemlerinde meydana gelen hormonal değişikliklerden kaynaklanıyor olabilir.

İçeriklerimizi takip etmek için bültenimize abone olun.

Yazı hakkında düşündüklerinizi paylaşın.
Call Now ButtonHemen ARA