Boşanılan Eş Vasi Olabilir mi?-Vasilik Yetki Süresi-Bir Kişi En Fazla Kaç Kişiye Vasilik Yapabilir?

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

BOŞANILAN EŞ VASİ OLABİLİR Mİ? VASİ TAYİN EDİLEN EŞLE BOŞANILIRSA ESKİ EŞİN VESAYET YETKİSİ DEVAM EDER Mİ?

Boşanılan eş vasi olabilir mi?Vasilik yetki Süresi Bir kişi en fazla kaç kişiye vasi olunur?Çocuk, Hasta ve Engelliler Destek Hattı..

Türk Medeni Kanunu’nu vasi tayininde eşi de öncelik tanınacak kişiler arasında saymıştır. saymamıştır. Ancak boşanma davası ile vasi ile vesayet altına alınan kişi arasında bir menfaat çatışması yaşanacaktır. Özellikle evlilik birliğinin sona ermesi ile birlikte eşler arasındaki Kanun vasilik görevinin sona erme ya da vasinin azli sebepleri arasında boşanmayı malvarlığının da tasfiyesi gündeme gelecek ve vasi olan eşin vesayet altındaki eşin malvarlığını azaltıcı talepleri de olabilecektir. Bu durumda boşanma aşamasında eşin vasilik görevini sürdürmesi kanunun vasiye yüklediği sorumlukla bağdaşmayacaktır. Bu durumda boşanma davasının açılışı ile birlikte vesayet altındaki kişinin boşanma davasında temsili için bir kayyım görevlendirilecektir. Bununla birlikte yukarıda da değinildiği üzere vasi ile vesayet altındaki kişi arasında menfaat çatışması sebebiyle yeni bir vasi atanması gerekecektir. Ancak bu durumu vesayet makamının resen dikkate alması her zaman mümkün olmayacağından vesayet makamının bilgilendirilmesi vesayet altındaki kişinin menfaati bakımından önem arz etmektedir.

Hukuk Danışmanlığı

Sosyal Rehberlik olarak tüm İstanbul iline ve çevrede bulunan illere avukatlık hizmeti vermekteyiz. Bizi ceza, bilişim, tıp, iş hukuku, aile hukuku ve boşanma davaları, internet hukuku ve iş davaları için arayabilir ve soru sorabilirsiniz..

+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

VASİLİK YETKİSİNİN SÜRE BAKIMINDAN SINIRLARI NELERDİR?

Türk Medeni Kanunu’nun 456. Maddesi uyarınca vasilik görevi bir kişiye iki yıl için verilmektedir. Bu süre vesayet altına alınan kişi ya da vasinin talebi üzerine ikişer yıllık periyotlarla uzatılabilir. Bu şekilde üst üste iki dönem yani dört yıl boyunca vasilik yapan kişinin Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak vasilikten kaçınma hakkı mevcuttur.

Vasilik için öngörülen iki yıllık sürenin dolmasıyla vasilik görevi sona erecektir. Dolayısıyla iki yıllık sürenin dolmasıyla vasinin vesayet altındaki kişi adına işlem yapma yetkisi kalmayacaktır. Uygulamada vasilik görevinin sona ermesi üzerine sürenin uzatılması için başvuru yapılması durumunda süre kararın verildiği tarihten itibaren değil iki yıllık vasilik süresinin bittiği tarihten itibaren işlemeye başlayacaktır. Bu şekilde vasi tarafından sürenin dolmasının ardından fark edilmeksizin yapılan işlemler geçerli olacaktır.

Hukuk Danışmanlığı

İstanbulda’da avukatlık faaliyeti yürüten avukatlık ofisimizden dilediğiniz zaman hukuki destek alabilirsiniz. Avukat istanbul arayışınızda daima size destek olmaya ve çözüm yolları bulmaya çalışırız.

+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

BİR KİŞİ EN FAZLA KAÇ KİŞİYE VASİLİK YAPABİLİR?

Türk aile yapısı göz önüne alındığında kişiler yalnızca kardeş, anne, babalarının değil dayı/amca/hala/teyzelerin de aile bireylerince korunması esastır. Dolaysıyla bazen bir aile bireyinin birden fazla kişinin vasiliğini üstlenmesi gerekebilmektedir. Bu durumda kişilerin aklına aynı anda birden fazla kişiye vasilik yapılıp yapılamayacağı sorusu gelmektedir.

Türk Medeni Kanunu’nda bu konuda yasaklayıcı herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Başka bir deyişle bir kişinin aynı anda birden fazla kişi için vasilik görevini üstlenmesi mümkündür. Kanunun bu konuda dolaylı bir düzenlemesi mevcuttur. Bu düzenlemeye göre bir kişinin dörtten çok çocuğun velisi olması durumunda vasilik görevini kabul etmeyebileceği kabul edilmiştir. Bu durumda kişinin dörtten fazla çocuğun velayetinin kendisine mahkeme kararı ile verildiğini ispat etme yükümlülüğü mevcuttur. Kanunun lafzından anlaşılacağı üzere bir kişinin dört ya da fazla sayıda çocuğu bulunması sebebiyle vasilikten kaçınması mümkün değildir.

 

Başka bir anlatımla kişinin birden fazla kişi için vasi olması mümkündür. Bununla birlikte halihazırda bir vasilik görevi bulunan kişinin Türk Medeni Kanunu’nun 422. Maddesi uyarınca vasilik kararının kendisine tebliğinden itibaren 10 gün içinde itiraz etme hakkı da mevcuttur. Bu itirazı inceleyen vesayet makamı itirazın haklı olduğu kanaatine varırsa vasiliğe itiraz eden kişinin çekinme talebi kabul edilerek yeni bir vasi ataması yapılır. İtirazın haklı bulunmaması durumunda ise vasinin itirazı denetim makamına bildirilir ve denetim makamının yapacağı inceleme sonucunda ya vasilik makamının vasiliğe ilişkin kararı onanır ya da vasilikten çekinme talebinde bulunan vasinin itirazı kabul edilerek yeni bir vasi tayini yapılması gerektiği vesayet makamına bildirilir. Denetim makamının bu kararı kesin olup gerek vesayet makamının gerekse vasinin itiraz hakkı bulunmamaktadır.

İçeriklerimizi takip etmek için bültenimize abone olun.

Yazı hakkında düşündüklerinizi paylaşın.
Call Now ButtonHemen ARA