DEMANS VE HUKUKSAL SÜREÇLER

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

DEMANS VE HUKUKİ SÜREÇ

Türk Hukukunun Demanslı bir hasta hakkında belirlemiş  olduğu yasal süreçler hakkında bilgi sahibi olunması oldukça önemli bir  konudur.

Alzheimer Demans ve diğer demans hastaları ve yakınları sağlık ve sosyal  güvence ile ilgili birçok sorunu  beraberinde taşır ve yüksek ekonomik  maliyetli sorunlar beraberinde yaşanır.

Bireye demans teşhisi  konulmasından itibaren tedavi ve takip yapılırken aynı zamanda hukuksal sorunları hasta yakınlarının öğrenmesi gereklidir.

Demanslı bir hastanın hukuki işlemleri, sorumlu tutulabileceği durumlar, hukuka aykırı eylem ve işlemler ve bunların çözümü oldukça karmaşık gibi görünse de Türk  Hukuk sistemi tarafından  belirgin kılınmaya çalışılmıştır.

Hukuk Danışmanlığı

Sosyal Rehberlik olarak tüm İstanbul iline ve çevrede bulunan illere avukatlık hizmeti vermekteyiz. Bizi ceza, bilişim, tıp, iş hukuku, aile hukuku ve boşanma davaları, internet hukuku ve iş davaları için arayabilir ve soru sorabilirsiniz..

+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

Demans Teşhisi

En basit tanımıyla kişinin bellek ve davranışsal işlevlerinde bozulma olması ile  yeni bilgileri öğrenmesi, öğrenilmiş bilgiyi hatırlamasında güçlük olması durumudur.

Alzheimer tipi demans (AD) ise bir hastalıktır.  En sık ve en çok bilinen demans tipidir. Daha sık görülmesi sebebi ile daha sık  bahsi geçmekle birlikte  demansın  daima  sebebi AD  değildir ki demans yapan birçok farklı sebep vardır. AD, tüm demansların  % 50-80’inini oluşturur. 65 yaş üzeri yaşayanlarda AD oranı %6-10 iken 85 yaş üzerinde yaşayanların %30-40 gibi oranlardadır. Yani yaş arttıkça görülme sıklığı artar. Günümüzde insan ömrü eski yıllara göre arttığı için artık AD ile daha sık karşılaşılmakta ve daha iyi tanınmaktadır.

Demansın farklı evrelendirmeleri vardır ve  en anlaşılabilir hali ile hafif, orta, ileri evre olarak tanımlanır.

Hukuk Danışmanlığı

İstanbulda’da avukatlık faaliyeti yürüten avukatlık ofisimizden dilediğiniz zaman hukuki destek alabilirsiniz. Avukat istanbul arayışınızda daima size destek olmaya ve çözüm yolları bulmaya çalışırız.

+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

Hukuksal Tanımlamalar

Medeni Hukuk  Tanımı:  Kişiler hukuku, aile hukuku, borçlar hukuku, eşya hukuku, miras hukuku olmak üzere bireylerin kişisel durumlarını, aile ilişkilerini, mallar üzerindeki yetkilerini, diğer şahıslarla olan borç ilişkilerini, ölümlerinden sonra miraslarını düzenleyen kuralların yer aldığı hukuk dalıdır.

Hak ehliyeti : Medeni kanuna göre her insan hak ehliyetine sahiptir. Hak ehliyeti bütün insanların genel ve eşit olarak, hak ve borçlara sahip olabilme yeteneğini ifade eder.  

Fiil ehliyeti: Bir kişinin kendi eylemleri sonucunda hak ya da borç sahibi olabilmesidir.

Yani kişinin kendi fiilleri ile hak edinebilmesi  ve borçlar altına girebilmesi bunlar üzerinde değişiklik  (devredebilmesi veya son verebilmesi ) yapabilmesidir. Hak ehliyetinden farklı olarak sonradan kazanılır.

Fiil ehliyeti olabilmesi için kişinin reşit olması, kısıtlı olmaması ve ayırt edebilme gücüne sahip olması gerekir.

Fiil ehliyetine sahip herkes hak ehliyetine de sahiptir; ancak hak ehliyetine sahip olan herkes fiil ehliyetine sahip değildir.

Demans hastaları gibi fiil ehliyeti sınırlanmış olan kişi, esasında hak ehliyetine sahiptir.

 Ancak bir kişinin fiil ehliyetine getirilmiş olan bir sınırlama aynı şekilde hak ehliyetini de sınırlandırır. Yani sahip bulunduğu bu haklardan bazılarını kanunda (TMK madde 14 ve 16) belirtilen nedeni ile bizzat kullanamaz. Bu haklar onun adına kanuni temsilci tarafından kullanılır.

Yani her kişinin hak ehliyeti vardır, kişiliğin esasını, özünü de zaten hak ehliyeti oluşturur. Fiil ehliyeti ancak bir fiil söz konusu olduğunda aranır; fiil ehliyeti belli bir fiil için ya vardır, ya da yoktur, dolayısıyla söz konusu fiil ya hukuki sonuç doğurur ya da doğurmaz.

Bilinçli hareket  edebilme şartlarından yoksun bulunan kişiler, fiil ya da sözleri ile taahhüt altına girme ihtimalinden korunmaları amacıyla fiil ehliyetinden yoksun bırakılmışlardır  ve hukuku ihlal etmeleri durumunda da sorumlulukları özel olarak düzenlenmiştir.

İçeriklerimizi takip etmek için bültenimize abone olun.

Yazı hakkında düşündüklerinizi paylaşın.
Call Now ButtonHemen ARA