DEVLET ENGELLİ BAKIM MERKEZLERİ

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Engelli Bakım Merkezleri

ENGELLİ BAKIM MERKEZİ ARIYORSANIZ UZMANLARIMIZA DANIŞMADAN KARAR VERMEYİN..! ONLİNE DESTEK HATTI

Merkezler, aşağıda belirtilen yaş ve cinsiyet gruplarına göre planlanır:
a) 0 – 12 yaş kız ve erkek,
b) 13 – 18 yaş kız,
c) 13 – 18 yaş erkek,
ç) 19 ve üzeri yaş kadın,
d) 19 ve üzeri yaş erkek.
(8) Merkezde kapalı alanlarda sigara içilmez. Ancak sadece engelli bireylerin kullanımı için merkez bünyesinde sigara içen engelli bireylerin bulunduğu katlarda müstakil ve havalandırılabilir bir oda ya da balkon bu amaçla düzenlenebilir.  Bu amaçla kullanılan bölümlerin özel ve yeterli havalandırma sistemi olmalı, uygun güvenlik önlemi alınır.

Zihinsel Engelli Bakım Merkezleri

(1) Merkezde bakım hizmetinden yararlanan engelli bireylerin beslenmesinin niteliği ve servisi ile ilgili aşağıdaki hususlara uyulur:
a) Merkezlerde yemek listeleri engelli bireylerin yaş ve fiziki gelişimleri, mevsimsel özellikler, bölgenin şartları, kişi başı gıda rasyonu dikkate alınarak merkezde görev yapan ya da sözleşme usulüyle çalışan bir diyetisyen tarafından hazırlanır. Hazırlanan yemek listesi aylık evraklarla birlikte il müdürlüğüne gönderilir. İl müdürlüğünce görevlendirilecek diyetisyen tarafından incelenen yemek listesinde engelli bireylerin yaş ve fiziki gelişimleri, mevsimsel özellikler, bölgenin şartları, kişi başı gıda rasyonu dikkate alınarak listede değişiklik yapılması istenebilir. Yemek listesinin hazırlanmasında, merkezde kalan engellilerin istek ve eğilimlerine dikkat edilir. 
b)  Engelli bireylerin beslenme ihtiyacı, yatılı merkezlerde en az üç ana ve iki ara öğün, gündüzlü merkezlerde ise en az bir ana ve bir ara öğün verilerek karşılanır.
c) Sağlık durumları sebebiyle özel diyet hazırlanması gereken engelli bireyler için tabibin tavsiyeleri doğrultusunda diyet yemeği hazırlanır.

Ruhsal Engelli Bakım Merkezleri

Avrupa yakasında toplam 3 tane Bakım ve rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. istanbul avrupa yakasında ki huzurevi ve yaşlı bakım evleri alzheimer, demans hastalarına bakmaktadır. Bu huzurevlerinin verdikleri hizmetler, kapasiteleri, iletişim ve ulaşım bilgileri gibi konular için arayıp uzmanlarımızdan ücretisiz destek alabilirsiniz.

Huzurevi mi arıyorsunuz?

Aradığınız huzurevini Sosyal Hizmet Uzmanlarımızın danışmanlığı ve referansı ile bulmak için arayın.
+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

Bedensel Engelli Bakım Merkezleri

istanbul avrupa yakasında 68 tane huzurevi ve yaşlı bakım evi alzheimer, demans hastalarına bakmaktadır. Bu huzurevlerinin verdikleri hizmetler, kapasiteleri, iletişim ve ulaşım bilgileri gibi konular için arayıp uzmanlarımızdan ücretisiz destek alabilirsiniz.

FİYAT BİLGİSİ İÇİN BİZİ ARAYIN

Engelli Bakım Merkezleri Giriş Şartları

MADDE 46 – (1) Bakıma ihtiyacı olan engellinin başvurusunda, engelliden, ailesinden veya yasal temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir.  
a) T.C. Kimlik Numarası beyanı,
b) Engelli sağlık kurulu raporu,
c) Yatılı ve sürekli bakımı için özel bakım merkezine yerleştirilecek olan; 18 yaşını tamamlamamış bakıma ihtiyacı olan engelli birey için ilgili mahkemelerden alınacak, koruma altına alınması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı; 18 yaşını tamamlamış olup akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini görememesi veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gerekmesi ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokması nedenleriyle kısıtlanması gerekli olan engelli birey için ilgili mahkemelerden alınacak, kısıtlanması ve bir bakım merkezine yerleştirilmesi kararı ile velayet altında değil ise vesayet altına alınması ve vasi atanması kararı,

Engelli Bakım Merkezleri Ücretleri

(1) Engelli bireyin bakım ücretinin kendisi, ailesi veya üçüncü kişiler tarafından ödenmesi ya da merkez tarafından ücretsiz ya da indirimli bakılması halinde il müdürlüğüne müracaat edilir. Engelli birey, yasal temsilcisi veya ailesinin yerleştirilmeyi talep ettiği merkez ile yapılan sözleşmeye istinaden engelli merkeze yerleştirilir. İl müdürlüğü en geç 5 iş günü içinde il müdürlüğü sözleşme tarihi itibariyle yerleştirme onayını verir. Merkez, engelli bireyi değerlendirme kurulu aracılığıyla değerlendirir ve bireysel bakım planını hazırlar. Bu madde kapsamında merkeze kabul edilecek engelli birey, merkezin hizmet verdiği engel ve yaş grubunda olmak zorundadır.
(2) Birinci fıkra kapsamında merkeze kabul edilecek engelli bireyler için ağır engelli olma şartı aranmaz. Bu durumdaki engelliler için engelli sağlık kurulu raporu istenir. Yurtdışından gelen engelliler için engel durumunu belgeleyecek hastanelerin ilgili bölümünden alacağı hekim raporu yeterlidir.

Engelli Bakım Merkezleri Devlet Desteği

(1) Bakıma ihtiyacı olan engelli bireyin merkeze kabulü aşağıda belirtilen şekilde yapılır.
a) Bakım ücreti Bakanlık tarafından ödenecek ise 46 ncı maddede belirtilen belgelerden oluşan dosyanın bir nüshası il müdürlüğünce 15 gün içinde resmî yazı ekinde merkeze gönderilir.
b) Merkez tarafından, bakım hizmeti verilmesi kabul edilen bakıma ihtiyacı olan engelli birey ve ailesi hakkında ayrıntılı ilk görüşme formu düzenlenir.
c)Merkez tarafından bakıma ihtiyacı olan engelli bireyin bakım ihtiyacına göre değerlendirme kurulunca bireysel bakım planı oluşturulur. Merkezce hazırlanan formların birer örneği 5 gün içerisinde il müdürlüğüne gönderilir.
ç) Merkeze kabul edilen her bakıma ihtiyacı olan engelli birey, kabul tarihi ile birlikte il müdürlüğüne bildirilir; her engelli birey için bir dosya açılır ve belgeleri bu dosyada muhafaza edilir.

Huzurevi mi arıyorsunuz?

Aradığınız huzurevini Sosyal Hizmet Uzmanlarımızın danışmanlığı ve referansı ile bulmak için arayın.
+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

Alzheimer Hastalar İçin Engelli Bakım Evleri

Kartal Paliyatif Bakım Merkezi olarak Kartal E.A.H Hastanesi bulunmaktadır. Ancak Özel Huzurevlerinin bazılarında da bu tür paliyatif bakım hizmeti verilmektedir. Genellikle Alzheimer, Demans, Parkinson hastalarının son evrelerindeki hastalara paliyatif servislerde bakılmaktadır.

Şizofreni Hastalar İçin Engelli Bakım Evleri

Kartalda bulunan  huzurevi, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinin bazılarında rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir. Bu rehabilitasyon merkezlerinde göz-el ve göz ayak koordinasyonlarında yeti kaybının önene geçilmes için rehabilitasyon faaliyetleri yapıldığı gibi ince motor ve kaba motor egzersizleri de yapılmaktadır.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN ARAYIN…

İçeriklerimizi takip etmek için bültenimize abone olun.

Yazı hakkında düşündüklerinizi paylaşın.
Call Now ButtonHemen ARA