Devlet Huzurevleri Ve Yaşlı Bakım Evleri – BİLGİ VE DESTEK HATTI

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
huzurevi yönetmeliği, devlet huzurevleri yönetmeliği, devlet huzurevi yönetmeliği, istanbul huzurevi

Devlet Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri hakkında ve Devlet huzurevlerinde Kalma şartları, kabul şartları, fiyatları gibi konularda Bilgi almak için Bizi Arayabilirsiniz.

Devlet Huzurevleri

Devlet Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri

Devlet Hasta Bakım Evleri

Devlet Alzheimer Bakım Merkezleri

Devlet Yatlak Hasta Bakım Evleri

DEVLET HUZUREVİ YÖNETMELİĞİ

Amaç Devlet huzurevi yönetmeliği

 Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezlerinde gerek fiziksel ve psikolojik gerekse en önemlisi sosyal çevresiyle iletişm çinde devam edebilmesini içeren psikososyal destek ve bakım görecek 60 yaş üzerindeki yaşlıların belirlenmesi , bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden faydalandırılması verilecek hizmetin tür ve niteliği ile işleyiş esaslarını belirlemek, personelin görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.huzu                                                                                                     Kapsam

  Özellikle  60 yaş ve üzerindeki fiziksel ve psikolojik olarak muhtaç durumda olan yaşlıları koruyabilmek, psikososyal  ve fiziksel ihtiyaçlarını belirledikten sonra karşılamak , ayrıca gerek fiziksel ve gerekse temel ihtiyaçlarını kendisi karşılayamayan ve muhtaçlık durumunda olan yaşlılalara  bu ihtiyaçlarına yönelik rehabilite edici imkanlar sunmak.huzurevi yönetmeliği

Ayrıca 2828 sayılı kanunun 4.maddesinde gerek 60 yaş ve üzeri  bireylere yönelik içeren ve onların yararını içeren maddelere bakılırsa yaşlı kavramının tamının huzurevi kavramına yer verilmesi ve bu kavramın 60 yaş ve üzeri bireylerin huzurlu bir ortamda yaşamlarını devam etmelerini sağlayan  ve bu kişilerin psikososyal ihtiyaçlarını sağlayabilmek amacıyla kurulan sosyal hizmet kuruluşudur. Devlet huzurevi yönetmeliği

Ayrıca bunun yanında kendi kişisel bakımlarını ve ihtiyaçlarını gideremeyecek olan bireylere ihtiyaçlarını giderebilme açısından rehabilite edici faaliyetlerin ve olanakların sunulduğu kurumun yaşlı bakımı ve rehabilitasyon merkezlerinin olduğu ve bunun yanında  bu merkezlerin tedavisi mümkün olmayan 60 yaş ve üzeri hastalar her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik sürekli destek sağlanmaları ve her yönden bakımlarını yapmaları 

(Özellikle 60 yaş ve üzeri yaşlı bireylerde olan sinir sistemini olabildiğince etkileyen ve son evreye gelince artık tedavisi münkün olamayan hastalıkların içerisinde yer aldığı için tedavi gördüğü hastane tarafından  bu tür hastaları da yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezine yönlendirilir.) Devlet huzurevi yönetmeliği

Yaşlı bireylerde  özel bakım denilen olguya değinmek gerekirse ruhsal ve psikiyatrik hastalığı bulunmayan, herhangi bir bulaşıcı rahatsızlığı olmayan, bunun yanında ağır fiziksel hastalıkları ve felç olma durumlarından ötürü yatalak hasta konumunda olan ve bundan dolayı özel ilgi ve bakım gerektiren hizmettir. h

uzurevi yönetmeliği Devlet huzurevi yönetmeliği

Huzurevi Yönetmeliği : Kurullar, Komisyonlar ve Servisler :

Huzurevlerinin kuruluşunun kapasitelerine ve çalışan personel kadrosuna bakmak gerekirse genel müdürlük tarafından uygun görülen özellikte ve nicel olarak uygun görülen müdür, müdür yardımcısı, psikolog, diş hekimi.

Huzurevi mi arıyorsunuz?

Aradığınız huzurevini Sosyal Hizmet Uzmanlarımızın danışmanlığı ve referansı ile bulmak için arayın.
+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

Devlet huzurevi yönetmeliği

Huzurevi Yönetmeliği  Uyarınca   Yönetim Hizmeti ile Görevli Huzurevi Görevlileri

Müdür Görevleri:

Kurumun gerek idari gerekse teknik tüm işlerini mevuazatta yer alan kanunlara ve kanunların içeriğinde yer alan maddelere uygun olarak yürütmek. huzurevi yönetmeliği

Genel Müdürlük olarak  geliştirilen standart formların doldurulmasını sağlamak, sayısal bilgileri ilgili mercilere göndermek, yaşlı bireylerle ilgili yazışmaları gizlilik kuralları kapsamında yapmak.

Müdür kurumda çalışan personellerin kişisel dosyalarını tutmak ve bunun yanında her türlü yazışma ve işlemleri gizlilik ilkesine uygun olarak mevzuat kapsamında yürütmek.

Huzurevinin kuruluş amacına uygun olarak araştırmalar ve incelemeler yapılmasını sağlayabilmek.

Huzurevi kurumunun ve hizmetin, çevreye ve topluma tanıtılmasını sağlamak, bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kurum ve kuruluşlarla beraber işbirliği yapmak, gönüllü çalışmalarının programlanmasını sağlayabilmek.

Ayrıca yaşlı bireyler artık gerek fiziksel gerek soyal ve ekonomik olarak etken olmaktan çıkıp edilgen olduğundan daha çok korunmaya ve bunun yanında sevgi ve ilgiye ihtiyaç duyabilmektedir.İşte müdürün bir görevide yaşlıların bakım ve korunması ile ilgili gerekli tüm önlemleri almak ve kurumda çalışan personeller arasında güzel bir işbirliği ve dayanışma içinde çalışabilmeleri için işbölümü yapmak ve bunu düzenli olarak kontrol etmek. huzurevi yönetmeliği

Ayrıca  huzurevi kurum müdürünün olmadığı dönemde ilgili mevzuata uygun olarak görevli olarak gelen memur, vekaleten huzurevi kurum müdürünün görevlerini yürütebilir.

Huzurevi personellerinden olan fizyoterapi uzmanı huzurevinde olan bireylerin fiziksel sistemi olabildiğince zayıflanmasından ve bazı yaşlı bireylerin fiziksel hastalıkların olmasından ötürü bunların hastalıklarına ve tedavilerine uygun programlar hazırlayarak tedavilerini yaomak veya yaptırmak.

  Günlük çalışma program ve saatleri ile nöbet çizelgelerini düzenlemek, onaylamak ve uygulanmasını sağlamak,

  Kurul ile komisyon ve servislerin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini sağlamak,

 Hizmet içi eğitim programlarının Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanmasını sağlamak.

 Kuruluşun yıllık çalışma programını hazırlamak, altı ayda bir değerlendirme yapmak, her yıl sonunda çalışma raporu düzenleyerek Genel Müdürlüğe iletilmek üzere İl Müdürlüğüne göndermek,

 Diyetisyenin Görevi

Şeker, kolestrol ve diyabet tip 1 veya diyabet tip 2 olabilmesinden dolayı ister istemez bu yaşlı bireylere özel yemek listeleri ve özel yiyeceklerin hazırlanması gerekir; bunun yanında yaşından ötürü boy ve külo endeksine uygun olamayan ve obez sınırında olan veya  obez sınırını aşan yaşlı bireylerede özel diyet listesi ve yiyeceklerin hazırlanması gerekir.Bunun içinde diyetisyende bu tür hastalara ve yaşlı bireylere özel uygun diyet listesi gerek metabolizmasına gerek fiziksel yapısına uygun diyet listeleri hazırlar ve hastaları haftalık veya aylık düzenli olarak kontrol etmek. huzurevi yönetmeliği

Beslenme Servisi

Beslenme servisi; diyetisyen, iaşe memuru ve aşçıdan  oluşur. Servisin sorumlusu diyetisyen olup, müdüre ya da müdürün görevlendireceği müdür yardımcısına karşı sorumludur. Servis görevlileri, yaşlılarla doğrudan ilgili yardımcı hizmetli personelin  görevlerini eksiksiz yapmalarını sağlarlar. Devlet huzurevi yönetmeliği

Beslenme Servisinin Görevleri

Yaşlı ve personelin beslenmesine ilişkin cetvel ve programları hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,Genel Müdürlükçe oluşturulan standart formları doldurmak,

Gıda maddelerinin kontrolünü yapmak, uygun koşullarda saklanmasını sağlamak. huzurevi yönetmeliğiDevlet huzurevi yönetmeliği

Sosyal Hizmet Uzmanının Görevleri

 ise huzurevi kurumuna başvuran ve burada istihdam etmek isteyen yaşlı bireylerin başvuru belgelerini düzenletmek ve yaşlı bireye yönelik sosyal inceleme yapıldıktan sonra sir (sosyal inceleme raporu yazmak)

Yaşlı bireyin huzurevine kabul olunmasından sonra huzurevinde olan diğer yaşlı bireylerle olan iletişimini sağlayabilmek ve adapte olabilmesini kolaylaştırmak. huzurevi yönetmeliğiDevlet huzurevi yönetmeliği

Hala adapte olamamış ve diğer yaşlı bireylerle yapılan gerek eğitim gerekse etkinlikler açısından veya iletişim kurabilmek açısından hala uyumsuzuluğu devam eden yaşlı bireylerin uyumsuzluklarının altında yatan sebeplerini saptamak ve bunlara yçnelik çözüm üretebilmek ve bu çözümlerde aktif olarak görev almak.

Sosyal servis bünyesinde yer alan yaşlıların gerek fiziksel gerek piskoloji  gerekse psikososyal durumlarını sürekli olarak izlemek, gerek sosyal gerek kişisel gruplarla bunun yanında genel olarak toplumdan uzaklaşmaması açısında toplumla çalışma yöntemleriyle sorunlarının çözümüne yönelik planlar yapmak ve yaşlı bireylerin bu sorunlarına yönelik çözümler üretmek ve gerek çözümleri içeren gerek yapılanları içeren raporları düzenlemek.Devlet huzurevi yönetmeliği

Yaşlıların hukuki sorunları varsa bu durumları saptayabilmek ve bu hukuki sorunlara  yönelik çözüm üretebilmek. Devlet huzurevi yönetmeliği

Yaşlı bireyler kuruma geldiklerinde kendilerini tamamen yakın çevresinden uzaklaşacağını ve tamamen yalnız kalacaklarına dair yalnızlık ve özellikle 60 yaş ve üzeri yaşlı bireylerde fazlaca görülen içine kapanma ve depresyon durumlarından dolayı onların çevrelerinden uzaklaşmama ve yapabileceği düzeyde ve hala hayatta ve çevresinde yapabilecekleri faaliyetlerin ve işlerin olabileceğini bildirmek açısından gerek sosyal faaliyetler gerekse kültürel ve eğitse faaliyetler düzenlemek ve huzurevi kurumunda bulunan tüm yaşlı bireylerinkatılımını sağlayabilmek.

Ayrıca yaşlı bireylerin aileleriylede ilşkilerini kesmemek ve sağlıklı iletişim halinde iletişim hallerini sürdürebilmesi açısından ailesi ile gerekli olduğunda mesleki çalışmalar yapmak.

(Çünkü huzurevine kaydını yaptıran yaşlı bireyler kendilerini artık kimsesiz ve yalnız hissedebiliyor.)

Ayrıca huzurevi kurumuyla ilşkisi kesilecek olan yaşlı bireyi yeni yaşantısına adapte olabilmesini sağlayabilecek çalışmalar yapma.

Ayrıca kurumun müdürü tarafından verilen  mesleki görevleri düzenli bir şekilde yerine getirmek.

Sosyal servis işleyişine ilişkin aylık ve yıllık çalışma programlarının uygulama sonuçlarını değerlendirmek, raporlaştırmak ve müdüre sunmak

Psikoloğun Görevleri:

Kuruluşa kabul edilecek yaşlıların gerektiğinde psikolojik incelemelerini yapmak, kuruluşa kabul edilen yaşlıları uyum aşamasında izlemek, ilgili raporları düzenlemek,

Sosyal servis işleyişine ilişkin olarak Genel Müdürlükçe geliştirilen standart formların doldurulmasını sağlamak,

Yaşlının ruhsal özelliklerini ve kuruluş yaşantısından doğan sorunlarını saptamak  ve bu sorunların çözümüne yardımcı olmak. Gerektiğinde hastane, psikiyatri klinikleri ve benzeri kuruluşlarla ilişkiye geçerek vaka takibi  yapmak,

Yaşlıların yetenek ve ilgilerine göre çeşitli işlerle meşgul olmalarını sağlamak, boş zamanlarını değerlendirme çalışmalarına katkıda bulunmak,   düzenlenen sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımlarını sağlamak,

Kendi ya da yakınlarının isteği ile kuruluşla ilişkisi kesilecek olan yaşlıyı yeni yaşantısına hazırlamak.

Tabibin Görevleri:

Kuruluşun sağlık hizmetlerini yürütmek, sağlık servisinde yer alan personellerin görevlerini düzenli bir şekilde yerine getirmesini sağlamak.

Huzurevi kuruluşuna başvuran ve kabulü sağlanan yaşlının sağlık kontrollerini yapmak ve gerek fiziksel olarak gerek psikolojik olarak ne durumda olduklarını değerlendirmek.

Bulaşıcı hastalıklara yönelik tedbirler kapsamında ilgili birimlere bildirmek ve koruyucu, önleyici ve tedavi edici önlemler almak.

Kuruluş personelinin hijyen kurallarına uyulmasını sağlamak. ve bu kurallara uyulup uyulmaması konusunda kontrol etmek.  

Yaşlı bireyin rehabilite edici çalışmaları, beslenmesi, sosyal ve psikolojik sorunlarıyla alakadar olarak diğer serviste var olan personellerle işbirliği yapmak

Sağlık servisine işleyişine ilişkin aylık ve yıllık olarak çalışma programlarının uygulaması sonuçlarını değerlendirme ve bunun yanında gerçekleştirilen çalışma programlarını raporlaştırması sonrasında raporları müdüre sunmak.

Diyetisyenin bulunmadığı kurumlarda yaşlıların beslenme konusuyla alakadar programları yönlendirmek.

Müdür tarafından verilen görevleri ve sorumlulukları yerine getirmek.

Tabip sağlık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde diğer sağlık personeli ile işbirliği içinde halinde çalışır

Huzurevi kurumunda birden fazla tabip ve diş tabibi varsa en kıdemli yani en deneyimli tabip baştabip olmak üzere görev yapar.

Ayrıca diğer tabiplerde baştabibe karşı sorumlulukları ve görevleri mevcuttur.

Diş Tabibinin Görevleri:

Yaşlılar ve personel ile alakadar olan bakmakla yükümlü oldukları kişilerin diş sağlığı kontrollerini ve diş tedavilerini yapmak.

Hastanede tedavi olması gerekenlerin sevk edilmesini sağlamak ve tedavi olui süreçlerini izlemek.

Bunun yanında gerek sevk edilmesinin ardından gerekse tedavi süreçlerinin sonrasında yaşlı hastaya yapılanları genel olarak kayıt altına almak.

Sağlık servisinin işleyişine ilişkin gerek aylık gerekse yıllık çalışma programlarının işleyişine ilişkin genel bir değerlendirme yapmak.

Artı olarak raporlaştırma çalışmalarına katkıda bulunmak.

Büro Görevlileri:

Kuruluşlarda büro görevlileriolarak görev alan personeller   şef, ayniyat saymanı, ambar ve depo memuru, satın alma ve hesap memuru, daktilograf ve diğer memurlardan oluşur.

İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak görev yapan büro görevlileri, müdür tarafından verilen diğer görevleri de yerine getirir.

Ayniyat saymanı ile ambar ve depo memurunun izinli ya da raporlu olması durumunda bu görev müdürün uygun gördüğü memurlardan birine verilir.

Diğer hizmet görevlileri

Madde 32- Kuruluşta görev yapan teknisyen, teknisyen yardımcısı, kaloriferci, şoför, aşçı, bekçi, berber, hizmetli ve diğer personel görevlerini , ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütür. Kendi alanlarıyla ilgili her çeşit işi gören ve sorumluluğunu taşıyan bu personelin çalışacakları birim, görevleri, çalışma koşul ve esasları yönetim tarafından saptanır.

Özel hizmet alımı görevlileri ve yaşlı özel yardımcıları

 Kuruluşlarda yardımcı hizmetler sınıfındaki kadrolu personel eksikliğinden dolayı hizmetteki aksamaları önlemek ve personel sıkıntısını hafifletmek amacıyla yapılacak muhtelif özel hizmet alımlarında çalıştırılan işçilere ilişkin işlemler ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülür. Özel hizmet alımları idari ve teknik  şartnamesinde belirtilen çalışma usul ve esasları yönetimce denetlenir. Devlet huzurevi yönetmeliği

Yaşlının gereksinim duyması ve istemesi ,saptadığı ya da saptanan ücreti ödemeyi kabul etmesi ve yönetimin de uygun görmesi durumunda, kuruluşta yaşlının  özel işlerini yapmak üzere yaşlı özel yardımcısı  çalıştırılabilir. Bu kişilerin çalışma koşulları yönetimce saptanır. Yaşlı özel yardımcılarından, yardımcı olduğu yaşlının kaldığı odanın aylık ücretinin yüzde 20 ’si  kadar yemek ücreti tahsil edilir. 

İstanbul huzurevleri, devlet huzurevleri, özel huzurevleri, yaşlı bakım merkezleri, istanbul yaşlı bakım merkezleri hakkında bilgi almak için bize ulaşın. 

Huzurevi mi arıyorsunuz?

Aradığınız huzurevini Sosyal Hizmet Uzmanlarımızın danışmanlığı ve referansı ile bulmak için arayın.
+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

İçeriklerimizi takip etmek için bültenimize abone olun.

Yazı hakkında düşündüklerinizi paylaşın.
Call Now ButtonHemen ARA