Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Eksen yaşlı bakım merkezi ve huzurevi

Ýstanbul Anadolu Yakasýnda Özel Eksen Huzurevi Ve Yaþlý Bakým Merkezin de alzheimer, demans, parkinson, kanser, felç, hastalarýna ve yataða baðýmlý hastalarýn bakýmý yapýlmaktadýr. Huzurevinde Haftalýk 10 saat doktor, 24 saat hemþire, hasta bakýcý ve yaþlý bakým teknikerleri bulunmaktadýr. Hasta bakýmý ve yaþlý bakýmý yapýlmaktadýr.

Yatýlý Fizik Tedavi & Rehabilitasyon Hizmetlerimiz

Hastalarýn tüm bakýmlarý refakatçiye gerek duymadan, 7/24 doktor ve Hemþire gözetiminde, Profesyonel bakým ekibimiz tarafýndan yatýlý olarak saðlanmaktadýr.

Yatýlý Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde 7/24 A+ Hizmetler verilmektedir.

NÖROLOJÝK REHABÝLÝTASYON

Felç (Ýnme – Hemipleji) Tedavisi

Sað/Sol Taraf Felç Tedavisi

Beyin Kanamasý Sonrasý Rehabilitasyon

Pýhtý Atmasý Sonrasý Rehabilitasyon

Kýsmi Felç Tedavisi

Beyin & Omurilik Tümörleri Rehabilitasyonu

Kanser Rehabilitasyonu

Parkinson Tedavisi

Multiple Skleroz (MS) Tedavisi Omurilik Felci Tedavisi

Ataksi Rehabilitasyonu

Gullian-Barre Rehabilitasyon

Ýþ Uðraþ Terapisi (Ergoterapi)

Konuþma (Afazi) Terapisi

Yatalak Hasta Rehabilitasyonu

Yutma Rehabilitasyonu

NG’li PEG’li Hasta

Rehabilitasyonu ORTOPEDÝK REHABÝLÝTASYON

Kalça & Diz Protezi Sonrasý Rehabilitasyon

Femur & Kalça Kýrýðý Sonrasý Rehabilitasyon

Ameliyat – Cerrahi Sonrasý Fizik Tedavi & Rehabilitasyon

Bel & Boyun Fýtýðý Tedavisi Fibromiyalji Tedavisi

Kireçlenme (Osteoartrit) Tedavisi

Romatizma Tedavisi Siyatik Tedavisi

Priformis Sendromu Tedavisi Kas Aðrýlarý ve Kronik Aðrý Tedavisi

Yatalak Hasta Rehabilitasyonu

Huzurevi mi arıyorsunuz?
Danışmanlarımız size yardımcı olsun.

Siz beklentilerinizi belirleyin, biz ihtiyacınız olanı önerelim. İstanbul çapında ücretsiz huzurevi ve bakım merkezi danışmanlığından yararlanın. İhtiyacınız olanı siz de bulun. Uzman arkadaşlarımız, sizlere bilmeniz gerekenden çok daha fazlasını öğrenecek, nelere ihtiyacınız olduğunu ve size nasıl yardım edebileceğimizi çok yakından göreceksiniz.

GERÝATRÝK REHABÝLÝTASYON

Demans Rehabilitasyonu
Alzheimer Rehabilitasyonu
Düþme Korkusu tedavisi
Yürüme Rehabilitasyonu
Denge Bozukluðu Tedavisi
Koruyucu Rehabilitasyon (Eklem-Kas Gücünün Arttýrýlmasý)
Kognitif (Biliþsel Rehabilitasyon)
Yatalak Hasta Rehabilitasyonu
Yataða Baðýmlý Hasta Bakýmý
Yataða Baðýmlý Hasta Bakýmý: yaþlýlýða baðlý olarak maalesef ki insan fizyolojisi ve baðýþýklýk sistemi zayýflýyor ve yavaþlayan kan dolaþýmýna baðlý olarak zamanla kronik hastalýklar baþ gösteriyor. Tabi ki kimse yatalak hasta olarak hayatýna devam etmez. Bu nedenle sosyal hayatý, kendi saðlýðý sebebi ile, kýsýtlanmýþ bir birey psikolojik olarakta etkilenmektedir. Psikolojik olarak çöküntüde olan bir hastanýn iyileþme süreci de uzamaktadýr.
Yatalak kalmak saðlýklý bir insanýn bile uzun süre yatakta olmasý onun ruh saðlýðýný etkilemektedir. Bir de aylarca hatta yýllarca yataða baðýmlý yaþadýðýnýzý düþünün! Bu durum her birey için çekilmez bir hal alýrdýr. Yatalak hasta bakýmý son derece sabýr ve önem gerektiren bir iþlemdir. Yataða baðýmlý yaþlý hasta bakýmý konusunda profesyonel saðlýk çalýþanlarý tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir.
Yataða baðýmlý hastanýn; yattýðý yataðýndan yediði yemeðe, kullandýðý ilaçlardan rehabilitasyon programýna kadar özen gösterilmesi gerekmektedir. Yatalak yaþlý hastanýn kendi birçok ihtiyaçlarýný karþýlayamamasý sebebi ile devamlý profesyonel bakýcýya ihtiyaç duymaktadýr. Yatalak hastalarda kronik hastalýklar bulunduðundan ilaçlarýnýn düzenli takip edilmesi, öðünlerini ve ara öðünlerini düzenli almasý gerekmektedir.
Yatalak hastalara uygun yatalak hasta yataklarý, konusunda uzman hekimler ve tecrübeli saðlýk çalýþanlarýmýz ile 7/24 bakým iþlemleri yapýlmaktadýr.
Yatalak hasta bakýmýnda dikkat edilmesi gerekenler;
Hastada sonda veya katater takýlý ise her gün kontrol etmek.
Hijyen saðlýðýna önem vermek adýna yatalak hastanýn yataðýný düzenli çarþafýný deðiþtirmek ve kontrol etmek
Normal yolla beslenen hastalara zamanýnda yemeðini vermek
Bilinci kapalý hastalara özel tedavi programlarý uygulamak
Deri kurumasýný önlemek için düzenli nemlendiriciler sürmek
Yatalak hastalardaki kas ve iskelet zayýflamalarýna karþýn düzenli fizik tedavi uygulamak
Hastaya özel rehabilitasyon programlarý uygulamak
Yataða baðýmlý hasta bakýmýnda fizyolojik bakýmlarýn yanýnda sosyolojik ve psikolojik destek de son derece önemlidir. Bilinci açýk hastalarýn sosyolojik durumlarý deðerlendirilerek onlar ile küçük uðraþlar gerçekleþtirmek hastanýn ruh saðlýðý açýsýndan çok önemlidir.

Sağlık Blogu

mir huzurevi, izmir huzurevleri

İzmir Huzurevi -İzmir Yaşlı Bakım Evi -İzmir Hasta Bakım Evi – İzmir Şizofren Bakım Evi İzmir Alzheimer Bakım Evi

İzmir huzurevleri listesi, İzmir huzurevi, İzmir huzurevleri, İzmir özel huzurevleri, İzmir Lüks Huzurevleri, İzmir Yaşlı Bakım Evleri, İzmir Hasta Bakım Evleri, İzmir Yatalak Hasta Bakımevleri, İzmir Alzheimer Bakım Evi, Huzurevi İzmir, Yaşlı Bakım evleri İzmir, Yaşlı Bakımevi İzmir, Alzheimer Bakımevi İzmir, İzmir devlet huzurevi,

Devamını Oku »
mir huzurevi, izmir huzurevleri

İzmir Huzurevi – İzmir Yaşlı Bakım Evi

İzmir huzurevleri listesi, İzmir huzurevi, İzmir huzurevleri, İzmir özel huzurevleri, İzmir Lüks Huzurevleri, İzmir Yaşlı Bakım Evleri, İzmir Hasta Bakım Evleri, İzmir Yatalak Hasta Bakımevleri, İzmir Alzheimer Bakım Evi, Huzurevi İzmir, Yaşlı Bakım evleri İzmir, Yaşlı Bakımevi İzmir, Alzheimer Bakımevi İzmir, İzmir devlet huzurevi,

Devamını Oku »

DEVLET ENGELLİ BAKIM MERKEZLERİ

Devlet Engelli Bakım Merkezleri, Engelli Bakım evleri devlet desteği, Engelli bakım evleri ücretleri, Engelli Bakım Evleri Listesi, Engelli Bakım Evleri Giriş şartları, İstanbul engelli bakım evleri, izmir engelli bakım evleri, Ankara Engelli bakım evleri, Antalya Engelli Bakım Evleri, Zihinsel engelliler bakım evleri, ruhsal engelliler bakım evleri, bedensel engelliler bakım evleri

Devamını Oku »

İZMİR DEVLET DESTEKLİ ALZHEİMER DEMANS BAKIM MERKEZLERİ

İzmir Alzheimer Bakım Evleri, İzmir Devlet Alzheimer Bakım Evleri, İzmir Devlet destekli bakım evleri, İzmir Alzheimer Bakım Merkezleri Fiyat, İzmir Alzhimer Bakım Evi Fiyatları 2021, İzmir Devlet destekli Demans bakım Evleri, İzmir devlet demans bakım evleri, İzmir özel demans bakım evleri fiyatları 2021, İzmir zihinsel engelliler bakım evleri, İzmir zihinsel engelliler bakım merkezleri fiyatları, izmirücretsiz alzheimer bakım merkezleri,

Devamını Oku »
şizofreni hastaligi, şizofreni hastaligi tedavisi, şizofreni çeşitleri

İstanbul Şizofreni Bakım Evleri – Psikolojik Hasta Bakım Evleri-Şizofreni Tedavisi ve Çeşitleri

İstanbul şizofreni Bakım Evleri, İstanbul Devlet Destekli Şizofreni Bakım Evleri, İstanbul Özel Şizofreni Bakım Evi, İstanbul Ruhsal Engelli Bakım Merkezleri, İstanbul Şizofreni Engelli Bakım Merkezleri, Şizofreni Bakım Merkezi İstanbul, İstanbul Engelli Bakım Merkezleri, İstanbul Şizofreni Bakım Evi Fiyatları, İstanbul Anadolu Yakası Şizofreni Bakım Evleri, İstanbul Avrupa Yakası Şizofreni Bakım Evleri,

Devamını Oku »

İçeriklerimizi takip etmek için bültenimize abone olun.

Yazı hakkında düşündüklerinizi paylaşın.

Huzurevi mi arıyorsunuz?

Aradığınız huzurevini sosyal hizmet uzmanlarımızın danışmanlığı ve referansı ile bulmak için arayın.
0 552 221 88 33 – 0 212 873 05 07

Hizmetlerimiz

Evde Sağlık Hizmetleri

Evde Sağlık Hizmetlerinden yararlanmak için sosyal hizmet uzmanlarımızı arayıp ücretsiz bilgi alın.
0 552 221 88 33 – 0 212 873 05 07

Huzurevleri

Sağlık Kabinleri

Sağlık Kabini Hizmetlerinden yararlanmak için sosyal hizmet uzmanlarımızı arayıp ücretsiz bilgi alın.
0 552 221 88 33 – 0 212 873 05 07

popüler Yazılar

Bültenimize abone olun!
Call Now ButtonHemen ARA