Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Eksen yaşlı bakım merkezi ve huzurevi

Ýstanbul Anadolu Yakasýnda Özel Eksen Huzurevi Ve Yaþlý Bakým Merkezin de alzheimer, demans, parkinson, kanser, felç, hastalarýna ve yataða baðýmlý hastalarýn bakýmý yapýlmaktadýr. Huzurevinde Haftalýk 10 saat doktor, 24 saat hemþire, hasta bakýcý ve yaþlý bakým teknikerleri bulunmaktadýr. Hasta bakýmý ve yaþlý bakýmý yapýlmaktadýr.

Yatýlý Fizik Tedavi & Rehabilitasyon Hizmetlerimiz

Hastalarýn tüm bakýmlarý refakatçiye gerek duymadan, 7/24 doktor ve Hemþire gözetiminde, Profesyonel bakým ekibimiz tarafýndan yatýlý olarak saðlanmaktadýr.

Yatýlý Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde 7/24 A+ Hizmetler verilmektedir.

NÖROLOJÝK REHABÝLÝTASYON

Felç (Ýnme – Hemipleji) Tedavisi

Sað/Sol Taraf Felç Tedavisi

Beyin Kanamasý Sonrasý Rehabilitasyon

Pýhtý Atmasý Sonrasý Rehabilitasyon

Kýsmi Felç Tedavisi

Beyin & Omurilik Tümörleri Rehabilitasyonu

Kanser Rehabilitasyonu

Parkinson Tedavisi

Multiple Skleroz (MS) Tedavisi Omurilik Felci Tedavisi

Ataksi Rehabilitasyonu

Gullian-Barre Rehabilitasyon

Ýþ Uðraþ Terapisi (Ergoterapi)

Konuþma (Afazi) Terapisi

Yatalak Hasta Rehabilitasyonu

Yutma Rehabilitasyonu

NG’li PEG’li Hasta

Rehabilitasyonu ORTOPEDÝK REHABÝLÝTASYON

Kalça & Diz Protezi Sonrasý Rehabilitasyon

Femur & Kalça Kýrýðý Sonrasý Rehabilitasyon

Ameliyat – Cerrahi Sonrasý Fizik Tedavi & Rehabilitasyon

Bel & Boyun Fýtýðý Tedavisi Fibromiyalji Tedavisi

Kireçlenme (Osteoartrit) Tedavisi

Romatizma Tedavisi Siyatik Tedavisi

Priformis Sendromu Tedavisi Kas Aðrýlarý ve Kronik Aðrý Tedavisi

Yatalak Hasta Rehabilitasyonu

Huzurevi mi arıyorsunuz?
Danışmanlarımız size yardımcı olsun.

Siz beklentilerinizi belirleyin, biz ihtiyacınız olanı önerelim. İstanbul çapında ücretsiz huzurevi ve bakım merkezi danışmanlığından yararlanın. İhtiyacınız olanı siz de bulun. Uzman arkadaşlarımız, sizlere bilmeniz gerekenden çok daha fazlasını öğrenecek, nelere ihtiyacınız olduğunu ve size nasıl yardım edebileceğimizi çok yakından göreceksiniz.

GERÝATRÝK REHABÝLÝTASYON

Demans Rehabilitasyonu
Alzheimer Rehabilitasyonu
Düþme Korkusu tedavisi
Yürüme Rehabilitasyonu
Denge Bozukluðu Tedavisi
Koruyucu Rehabilitasyon (Eklem-Kas Gücünün Arttýrýlmasý)
Kognitif (Biliþsel Rehabilitasyon)
Yatalak Hasta Rehabilitasyonu
Yataða Baðýmlý Hasta Bakýmý
Yataða Baðýmlý Hasta Bakýmý: yaþlýlýða baðlý olarak maalesef ki insan fizyolojisi ve baðýþýklýk sistemi zayýflýyor ve yavaþlayan kan dolaþýmýna baðlý olarak zamanla kronik hastalýklar baþ gösteriyor. Tabi ki kimse yatalak hasta olarak hayatýna devam etmez. Bu nedenle sosyal hayatý, kendi saðlýðý sebebi ile, kýsýtlanmýþ bir birey psikolojik olarakta etkilenmektedir. Psikolojik olarak çöküntüde olan bir hastanýn iyileþme süreci de uzamaktadýr.
Yatalak kalmak saðlýklý bir insanýn bile uzun süre yatakta olmasý onun ruh saðlýðýný etkilemektedir. Bir de aylarca hatta yýllarca yataða baðýmlý yaþadýðýnýzý düþünün! Bu durum her birey için çekilmez bir hal alýrdýr. Yatalak hasta bakýmý son derece sabýr ve önem gerektiren bir iþlemdir. Yataða baðýmlý yaþlý hasta bakýmý konusunda profesyonel saðlýk çalýþanlarý tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir.
Yataða baðýmlý hastanýn; yattýðý yataðýndan yediði yemeðe, kullandýðý ilaçlardan rehabilitasyon programýna kadar özen gösterilmesi gerekmektedir. Yatalak yaþlý hastanýn kendi birçok ihtiyaçlarýný karþýlayamamasý sebebi ile devamlý profesyonel bakýcýya ihtiyaç duymaktadýr. Yatalak hastalarda kronik hastalýklar bulunduðundan ilaçlarýnýn düzenli takip edilmesi, öðünlerini ve ara öðünlerini düzenli almasý gerekmektedir.
Yatalak hastalara uygun yatalak hasta yataklarý, konusunda uzman hekimler ve tecrübeli saðlýk çalýþanlarýmýz ile 7/24 bakým iþlemleri yapýlmaktadýr.
Yatalak hasta bakýmýnda dikkat edilmesi gerekenler;
Hastada sonda veya katater takýlý ise her gün kontrol etmek.
Hijyen saðlýðýna önem vermek adýna yatalak hastanýn yataðýný düzenli çarþafýný deðiþtirmek ve kontrol etmek
Normal yolla beslenen hastalara zamanýnda yemeðini vermek
Bilinci kapalý hastalara özel tedavi programlarý uygulamak
Deri kurumasýný önlemek için düzenli nemlendiriciler sürmek
Yatalak hastalardaki kas ve iskelet zayýflamalarýna karþýn düzenli fizik tedavi uygulamak
Hastaya özel rehabilitasyon programlarý uygulamak
Yataða baðýmlý hasta bakýmýnda fizyolojik bakýmlarýn yanýnda sosyolojik ve psikolojik destek de son derece önemlidir. Bilinci açýk hastalarýn sosyolojik durumlarý deðerlendirilerek onlar ile küçük uðraþlar gerçekleþtirmek hastanýn ruh saðlýðý açýsýndan çok önemlidir.

Sağlık Blogu

‘ALZHEIMER BAŞUCU KİTABI’ ÇIKTI

‘ALZHEIMER BAŞUCU KİTABI’ ÇIKTI Alzheimer hastalığını değerlendirdiğimizde kartopu gibi büyüyerek gelen büyük bir sorunla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Bu nedenle Alzheimer hastalığı ve beraberinde getirdiği

Devamını Oku »

İçeriklerimizi takip etmek için bültenimize abone olun.

Yazı hakkında düşündüklerinizi paylaşın.
Call Now ButtonHemen ARA