Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

GÖKSU HUZUREVİ VE BAKIM MERKEZİ

15 yýlý aþan tecrübesiyle, alanýnda uzman hekim, hemþire, Sosyal Hizmet Uzmaný, yaþlý bakým teknikeri; þefkatli, bilinçli ve titiz bakým elemanlarýmýzla yaþlý misafirlerinin hizmetinde olan bakým merkezinde;

• Ýstanbul Boðazý’nýn en mustesna yeri olan anadolu Hisarýndadýr.
• Sað tarafýnda Anadolu Hisarý burçlarý ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
• Karþýsýnda, yeþillikler ve güller arasýndan görünen Ýstanbul Boðazý ve Rumeli Hisarý
• Solunundan, meþhur Küçüksu Kasrý
• Gündüz ve gece Ýstanbul Boðazý’ndan geçen gemilerin seyrinin keyfi Sunmaktadýr….

Ýstanbul Özel Göksu Huzurevi Ve Yaþlý Bakým Merkezin de alzheimer, demans, parkinson, kanser hastalarýna ve yataða baðýmlý hastalarýn bakýmý yapýlmaktadýr. Huzurevinde Haftalýk 10 saat doktor, 24 saat hemþire, hasta bakýcý ve yaþlý bakým teknikerleri bulunmaktadýr. Hasta bakýmý ve yaþlý bakýmý yapýlmaktadýr.

Huzurevi mi arıyorsunuz?
Danışmanlarımız size yardımcı olsun.

Siz beklentilerinizi belirleyin, biz ihtiyacınız olanı önerelim. İstanbul çapında ücretsiz huzurevi ve bakım merkezi danışmanlığından yararlanın. İhtiyacınız olanı siz de bulun. Uzman arkadaşlarımız, sizlere bilmeniz gerekenden çok daha fazlasını öğrenecek, nelere ihtiyacınız olduğunu ve size nasıl yardım edebileceğimizi çok yakından göreceksiniz.

1. Odalar tek kiþilik 2 kiþilik ve 3 kiþilik olup Ýstanbul Boðazý ve yeþillik manzaralýdýr.

2. Salonlarý ve odalarý yüksek tavanlý ve ferahtýr.

3. Odalar ve salonlar, kalan sakinlerin rahat ve huzuru için uygun dekore edilmiþ olup her odada TV mevcuttur.

4. Banyo ve WC’lergeniþ olup yaþlýlarýn ve hastalarýn ulaþabileceði düz ayaktýr.

5. Salonlar, balkonlar ve bahçeleri oturma gruplarý, misafirlerin rahat edeceði þekilde düzenlenmiþtir.

Hizmetleri

Saðlýk ve Bakým

• Doktor ve hemþirelerle saðlýk kontrolleri ve tedavi takibi yapýlmaktadýr.

• Konsültan uzman doktorlarla kombine çalýþýlmaktadýr.

• Sosyal hizmet uzmaný burada kalan sakinlerle ve onlarýn aileleriyle

ayrý ayrý ilgilenmektedir.
• Acil durumlarda 112 tarafýndan hastanelere nakil yapýlmaktadýr ve sonrasnda da hastanýn takibi yapýlmaktadýr.

• Sertifikalý bakýcý veya ön lisans mezunu yaþlý bakým teknikerileri ile hizmetlilerimizle itinalý ve müþfik hizmet sunulmaktadýr.

• Ayrýca hastane sonrasý post op bakým yani özel bakým hizmeti verilmesinin yaný sýra gündüz bakýmý ve evde bakým hizmeti de verilmektedir.
Beslenme

• Kalan sakinlerinin saðlýk durumlarýna göre diyet yemekleri verilmektedir.

• Her gün üç

ana öðün ve üç ara öðün verilir.

• Yemeklerinde ve içme suyu olarak kaynak suyu kullanýlmaktadýr.

• Sakinlerinin isteðine göre yemek servisi odalarýna da yapýlmaktadýr.

Temizlik

• Huzurevi sakinlerinin banyolarý, personelimiz tarafýndan haftanýn bir günü veya ihtiyaç olduðu takdirde daha sýk banyo yaptýrýlmaktadýr.

• Arzu eden misafirlerimiz için kuaför çaðrýlmaktadýr.

• Her misafirin çamaþýrlarý ayrý ayrý yýkanýr ve ütülenir, kendi dolaplarýna düzenli bir þekilde yerleþtirilir.

• Misafirlerimizin vücut bakýmý, týrnak kesimi ve diþ temizliði yapýlýr.

• Banyo ve tuvaletlerde hijyene dikkat edilmektedir.

Aktiviteler

• Sakinlerinin sosyal hayattan kopmamalarý için ikiþer ve üçer kiþilik gruplar halinde çevrede ki kafeterya ve sosyal tesislere geziler düzenlenmektedir.

• Yakýnýmýzda bulunan

Carrefour ve Migros AVM’lerine istedikleri zaman götürmekteyiz.

• Çevre okullarýn öðrencilerinin kurmuþ olduðu müzik gruplarý, sýk sýk huzurevine gelip sakinler için konserler düzenlemektedir.
• Yaz günlerinde Ýstanbul Boðazý’na ve yeþilliklere bakan balkon ve bahçelerimizde sohbet toplantýlarý yapýlmaktadýr.

İçeriklerimizi takip etmek için bültenimize abone olun.

Yazı hakkında düşündüklerinizi paylaşın.
Call Now ButtonHemen ARA