İSTANBUL ANADOLU YAKASI HUZUREVLERİ-DESTEK HATTI

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

İSTANBUL ANADOLU YAKASI HUZUREVLERİ- FİYATLARI

İstanbul’daki Anadolu yakası huzurevi olarak bakarsak, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Çekmeköy, Sancaktepe, Sarıgazi’de 90 a yakın huzurevi ve yaşlı bakım merkezi bulunmaktadır. Yönetmeliklere göre bu huzurevlerinde 55 yaş üstü sağlıklı yaşlılar kalmaktadır. Huzurevleri ve yaşlı bakım merkezleri olarak hizmet veriyorlar. Bu huzurevleri ve huzurevleri, Alzheimer hastalığı, demans, Parkinson hastalığı, kanser, diyabet, hipertansiyon, yatalak hastalar, felçli hastalar, burundan beslenen hastalar ve mideyle beslenen hastalara ve ayrıca aile sağlığı hizmetlerine bakım sağlamaktadır.

Anadolu Yakası Huzurevleri

Özel Huzurevi ve Yaşlı Bakım Evleri,  Ataşehir ve Maltepe-Kartal bölgesinde yoğunlaşmıştır.

Avrupa yakasındaki huzurevleri sayısının 4 katı Huzurevi ve Yaşlı Bakım Evleri anadolu yakasındadır.

Hepsinin fiyatlarında farklılık göstermektedir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN ARAYIN

Anadolu Yakası Devlet Huzurevlerine Kabul Koşulları

Huzurevlerine ve Merkezlere kabul edilecek yaşlılarda aranacak nitelikler aşağıdadır.
 
a) Huzurevlerine kabul koşulları :
 
1)  60 yaş ve üzeri yaşlarda olmak,
 
2)  Kendi gereksinimlerini karşılamasını engelleyici bir rahatsızlığı bulunmamak yeme, içme, banyo, tuvalet ve bunun gibi günlük yaşam etkinliklerini bağımsız olarak yapabilecek durumda olmak,
 
3)  Ruh sağlığı yerinde olmak,
 
4)  Bulaşıcı hastalığı olmamak,
 
5)  Uyuşturucu madde yada alkol bağımlısı olmamak,
 
6)  Sosyal ve/veya ekonomik yoksunluk içinde bulunduğu sosyal inceleme raporu ile saptanmış olmak.

Huzurevi mi arıyorsunuz?

Aradığınız huzurevini Sosyal Hizmet Uzmanlarımızın danışmanlığı ve referansı ile bulmak için arayın.
+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

Anadolu Yakası Devlet Huzurevleri

DEVLET YAŞLI BAKIM EVİ FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakasında, Üsküdar,maltepe ve Göztepede olmak üzere devlete ait toplam 3 tane Huzurevi yaşlı bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bulunmaktadır.

FİYAT BİLGİSİ İÇİN BİZİ ARAYIN

İstanbul Anadolu Yakası Özel Huzurevinde Geçici ve Gündüzlü Bakım

 Geçici ve gündüzlü bakım Kuruluşlarda açılış onayında belirtilen kapasiteleri dahilinde, boş olan yatak sayısı kadar İl/İlçe Müdürlüğünün onayı ile geçici süre ile yatılı veya gündüzlü bakım için yaşlı kabul edilebilir. Bu bakıma ilişkin olarak;

  1. a) Yaşlıların huzurevlerine ve merkezlere kabul koşullarına ilişkin belgeleri düzenlemeleri,
  2. b) Kaldıkları süre içerisinde kuruluşun mevcut kurallarına uymaları,
  3. c) Kuruluş yaşlılarına verilen günlük hizmetlerden yararlanmaları, gündüzlü bakıma alınan her yaşlıya kapasite dahilinde yatak tahsis edilmesi,

             ç) Geçici süre ile yatılı kalanların, kaldıkları odanın ücretini, gündüzlü bakım verilenlerin ise her yıl il bazında tespit edilen aylık bakım taban ücretinin %50 sini gün hesabı ile ödemeleri,

  1. d) Gündüzlü bakım hizmeti verilenlerin ulaşımlarının kuruluşa ait servis aracı yok ise yaşlı ya da yakınları tarafından sağlanması

FİYAT BİLGİSİ İÇİN BİZİ ARAYIN…

İstanbul Anadolu Yakası Huzurevleri Ücretleri

 Ücret tespiti

             MADDE 27 – (1) Kuruluşun aylık bakım ücreti valinin veya görevlendireceği bir vali yardımcısının başkanlığında İl Müdürü, Büyükşehir Belediyesi/Belediye, Defterdarlık, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ve il dahilindeki kuruluş kurucularının kendi aralarından seçecekleri bir temsilciden oluşan bir komisyon tarafından tespit edilir. Belirlenen ücretler üstünde ücret tahsil edilemez.

             (2) Komisyon, her yıl Aralık ayının ilk haftasında toplanarak, gelecek yılın aylık bakım ücretlerini tespit eder.

             (3) Ücret; geçinme endeksi ile toptan eşya fiyat endekslerindeki artış oranları esas olmak üzere, sosyo-ekonomik koşullar, personel, beslenme, kira, ısıtma, onarım, diğer cari giderler ve amortismanlar dikkate alınarak, kar oranının eklenmesi sonucunda tespit edilir.

             (4) Komisyon, il dahilinde aylık bakım ücretlerini taban ve tavan olarak tespit eder.

             (5) Tespit edilen ücret, valilik onayına sunulur. Onay sonrası, ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girer. Ücret onayının bir örneği genel müdürlüğe gönderilir.

             (6) Aylık bakım ücretine; barınma, beslenme, ilaç takibi, enjeksiyon, pansuman, tansiyon ölçümü, basit tıbbi müdahaleler, alt bezi ve temizlik hizmeti giderleri dahildir. Bu hizmetler için yaşlı veya yakınlarından ayrıca ücret talep edilemez.

 

İstanbul Anadolu Yakası Yatılı Fizik Tedavi

İstanbul Anadolu Yakası de yatılı  fizik tedavi merkezi olarak kullanılan veya değerlendirilen özel huzurevi ve bakım evleri değerlendirlebilmektedir.  

Huzurevi mi arıyorsunuz?

Aradığınız huzurevini Sosyal Hizmet Uzmanlarımızın danışmanlığı ve referansı ile bulmak için arayın.
+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

İstanbul Anadolu Yakası Huzurevlerine Yaşlı Kabulünde İzlenecek Yol;

 Kuruluşa yaşlı kabulünde izlenecek yol

             MADDE 26 – (1) Kuruluşa kabul edilecek yaşlılarda elli beş yaş ve daha yukarı yaşlarda olma şartı aranır. Ancak elli beş yaşın altında olan kişilerin zorunlu hallerde kuruluşa kabulü; sorumlu müdürün teklifi, hazırlanacak sosyal inceleme raporu sonucuna göre İl Müdürlüğünün uygun görüşüne dayanılarak alınacak valilik onayından sonra yapılır.

             (2) Kuruluşa yaşlı kabulünde;

  1. a) Dilekçe, 
  2. b) Nüfus Cüzdan Örneği,
  3. c) Yaşlının bulaşıcı hastalığı olmadığı, bulaşıcı hastalığı bulunduğu takdirde bu hastalığın enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanının toplu yaşam yerlerinde kalmasına mani bir bulaşıcı hastalık olmadığına dair raporu ile akıl ve ruh sağlığının yerinde veya 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (h) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen özelliklere sahip olduğunu, uyuşturucu madde ve alkol bağımlısı olmadığını kanıtlayan ve yaşlının huzurevi hizmetinden veya yaşlı bakım merkezi hizmetinden yararlanmasının uygun olacağını belirten özel veya resmi sağlık kuruluşlarının yalnızca ilgili bölümlerinden alınacak sağlık durumlarını gösterir rapor istenir. Yaşlının bunlar dışında tıbbi takibi gerektiren kronik bir hastalığı var ise bu hastalığa ait bölüm uzmanından veya ilgili kliniklerden alınacak doktor raporunda ayrıca belirtilir.

             (3) Kuruluşa kabul edilecek yaşlılarda, ırk, renk, cinsiyet, dil, tabiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç ve eğitim yönünden hiçbir ayrım yapılmaz ve geçmişteki mahkumiyetleri göz önüne alınmaz.

             (4) Belgeleri tamamlanan ve düzenlenen, sosyal inceleme raporuna göre değerlendirilmesi yapılan yaşlılar kuruluşa kabul edilir, sıraya alınır veya reddedilir.

Anadolu Yakası Huzurevleri Özel Bakım Bölümünde Verilen Hizmetler

Özel bakım bölümünde verilecek hizmetler

             MADDE 25 – (1) Bu bölümlerdeki yaşlıların yemeklerinin yedirilmesi, banyolarının yaptırılması, günlük ve anlık vücut temizliklerinin yapılması, tuvalet ihtiyacının giderilmesinde yardımcı olunması, altı bağlananların temizlenmesi ve bezlenmesi, her gün ve gerektiğinde giysilerinin ve çarşaflarının değiştirilmesi, yatak temizliği, kuruluş içindeki diğer bölümlere getirilip, götürülmesi, egzersizlerinin yaptırılmasında yardımcı olunması, pansumanının yapılması, ilaçlarının düzenli verilmesi, tansiyon ve enjeksiyon takiplerinin yapılması, sağlık kuruluşlarına sevk edilenlere ve hastanede yatanlara eşlik edici personel verilmesi gerekir.

             (2) Diyetler tabip önerisine uygun olarak diyetisyence hazırlatılır.

             (3) Akıl ve ruh sağlığı yerinde, sürekli tıbbi bakım gerektiren bir hastalığı bulunmayan demans, alzheimer gibi ağır felçli, özürlü, yatağa bağımlı veya özel bakımı gerektiren diğer hallerdeki yaşlıların bakım ve korunmalarının sağlanması amacıyla huzurevleri bünyelerinde özel bakım bölümleri kurulabilir veya kuruluş sadece bu amaca yönelik hizmet verebilir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN ARAYIN…

İçeriklerimizi takip etmek için bültenimize abone olun.

Yazı hakkında düşündüklerinizi paylaşın.
Call Now ButtonHemen ARA