Parkinson Hastalığı Nedir? Parkinson Tedavisi

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
parkinson hastalığı, evde fizik tedavi

Parkinson hastalığı, beynimizdeki dopamin adı verdiğimiz, beyin hücrelerimiz arasındaki haberleşmeyi sağlayan maddeyi üreten hücrelerin bozulması sonucu ortaya çıkmaktadır.Beynimizdeki dopamin maddesini üreten hücrelerimiz yaptığımız hareketlerıizin hızı,uyumu,dengesi gibi faktörlerden sorumludur.

Hareketlerimizde yavaşlama, dinlenme halindeyken titremeler, psikolojik bazı rahatsızlıklarla kendini gösteren hastalık, çoğunlukla 60 yaş sonrasındaki bireylerde görülür. Fakat genetik gibi bir faktörün etkisiyle 40’lı yaşlarımızda da görülebilir.

Huzurevi mi arıyorsunuz?

Aradığınız huzurevini Sosyal Hizmet Uzmanlarımızın danışmanlığı ve referansı ile bulmak için arayın.
+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

Parkinson Hastalığı’nın Nedenleri Nelerdir?

Parkinson hastalığında en çok görülen neden yaşlılık. Özellikle 65 yaş sonrasındaki yaşlılarımızda çok daha fazla görülmekte.Bununla birlikte yapılan araştırmalara göre erkek bireylerde görülme ihtimali kadınlara göre daha fazla.Bununla birlikte köylerdeki kuyu suyu kullanımı,sigara tüketimi hastalığı artıran faktörler içerisinde bulunuyor.Kahvenin ise riski azalttığı yapılan araştırmalarda söyleniyor.

Evde fizik tedavi hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

Parkinson Hastalığı’nın Belirtileri Nelerdir?

Parkinson hastalığı yavaş seyir gösteren sinir dejenerasyonunun olduğu bir hastalıktır. Başlangıç döneminde hareket sistemindeki aksaklıklarla karakterizedir. Hastamızın mimiklerinin azalması; konuşmasının monotonlaşması, bozulması, gövdesinin öne doğru eğik pozisyon alması, hareketlerindeki yavaşlamalar, titremeler, kollarda ağrı gibi belirtiler açığa çıkar. Hastalığın sinsi bir şekilde seyri bize başlangıçta normal yaşlanma süreci, depresyon veya eklem hastalıkları gibi durumları düşündürür.

Bu belirtilerin ortaya çıkmasından 4-6 yıl gibi uzun zaman öncesinden hastalarımız teşhisin zor olması nedeniyle omuz-boyun ağrısı,eklem hastalığı gibi teşhisler alarak hayatlarına devam edebiliyor.Hastalığın en sık karşılaşılan başlangıç bulgusu ise istirahat sırasında tek el ve parmaklarında titreme ve aynı tarafta yürüyüşteki kol salınımının olmamasıdır. Titremeler nadiren ayaklarda, çenede ve dilde görülmeye başlanabilir.

Titreme olmadan sadece hareketlerde yavaşlama da başlangıç bulgusu olabilir. Yürüyüşteki kol salınımının azalması, etkilenen elde becerinin azalması, yazıların küçülmesi, mimiklerin azalması, yürürken tek bacakta tutukluk ve ayaklarda sürüme ilk bulgular arasında yer alır. Hastalık döneminde ilk ortaya çıkan bulgular ise, genelde aynı taraftaki diğer ekstremitelerdede zamanla yayılarak görülmeye başlar..

Üst ekstremitelerde başlayan sorunlar hastalığın yayılımı ile  el, kol, ayak, bacak, yüz, konuşma ve yutma sırasıyla etkilenir. Bulguların alt ekstremitelerde başladığı durumlarda da ayak, bacak, kol, el, yüz, ses ve yutma bozukluğu şeklinde bir etkilenme sırası bulunmaktadır. Parkinson hastalığında evrelere göre belirtiler ise şöyledir:

·         1. Evre: Belirti ve bulgular tek taraflıdır ve hafif seyreder. Özürlülük gibi bir duruma yol açmaz. Sıklıkla tek ekstremitede titreme bulunur. Mimiklerdeki, duruş ve yürüyüşteki bozulmaları ancak hastanın yakınları fark eder.

·         2. Evre: Bulgular bu evrede her iki tarafta da görülebilir. Çok az bir özürlülük hâli bulunur. Duruş ve yürüyüş fazı etkilenmiştir. 

·         3. Evre: Gövdenin hareketlerinde belirgin bir yavaşlama, dengede bozukluk ve düşme gibi durumlar görülür. Orta derecede yaygın işlev bozuklukları bulgulara eklenebilir.

·         4. Evre: Bulgular bu evrede şiddetlidir. Hasta bazen zor da olsa yürüyebilir. Hareketlerinde yavaşlamalar-katılık mevcuttur. Titremeler bundan önceki evrelere göre daha az olabilir. Bu grup hastalar yardımsız tek başlarına yaşamazlar.

·         5. Evre: Hasta yatağa- tekerlekli sandalyeye bağımlıdır ve sürekli bakıma ihtiyaç duyar.

Evde Sağlık ve Sağlık Kabini Hizmetleri

Evde Sağlık ve size en yakın Sağlık Kabini hizmetinden faydalanmak için Sosyal Hizmet Uzmanlarımızı arayın.
+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

Parkinson Hastalığı Günlük Hayatı Nasıl Etkiler?

Parkinson hastalığındaki ana bulguları tek tek ele alırsak:

·         Titremeler özellikle el titremesi:Başparmağın kontrolsüz hareket etmesi, çenede dudakta oluşabilen titremeler, bazende bacak kaslarında ortaya çıkan seğirmeler eşlik edebilir. Unutmamamız gerekir ki her eldeki titreme Parkinson hastalığından kaynaklanmaz.

·          Parkinsonda titreme olayı eller istirahat halindeyken olur. Stresli ya da heyecanlıyken ortaya çıkan, kahve ilaç gibi maddelerin tüketimi sonrası gelişen, ya da esansiyel tremor denilen aileden geçen tremor hastalığı ile görülebilen titremelerden ayırmak gerekir.

·         Hareketlerdeki Yavaşlama (Bradikinezi); Parkinson Hastalarında harekete başlama,hareketleri sürdürmede zorlanma sık görülen bulgulardır. Hastalar sıklıkla kısa adımlarla yürürler ve kaslarında sertleşme nedeniyle vücut ağrıları oluşur.

·         Konuşmada Değişiklikler: Konuşmanın hızında artış veya alçak ses tonuyla konuşma, konuşurken yüzdeki mimiklerin azalması ve konuşmanın monotonlaşması parkinson belirtileri arasında yer alır.

·         El Yazısının Bozulup Küçülmesi: Ani bir şekilde meydana gelen, el yazısındaki kötüleşmeler, kelimelerin küçülmesi veya kelimelerin yakın yazılması parkinson hastalığını akla getirmelidir.

Parkinson Hastalığı’nın tedavisi nasıl olur?

Parkinson tedavisinde öncelikle ilaçlar kullanılmaktadır. İlaçlardan beklenen yanıtın alınamadığı durumlarda veya zamanla ilaçların faydasının azaldığı durumlarda cerrahi tedaviye başvurulabilir. İlaç tedavisi ile beyinde azalmış olan dopaminerjik geçiş artırılmaya çalışılır.

Bundan çıkaracağımız gibi Parkinson ilacı dopamini artırmaya yöneliktir. Bu nedenlede  beyinde dopamin miktarını artıran ilaçlar tedavide kullanılır. Fakat nedenini tam olarak bilmediğimiz bir şekilde Parkinson ilaçlarının uzun süre ya da yüksek dozlarda kullanımı ile hastalarda kısa süreli aşırı hareketlilik şeklinde dalgalanmalar, tam yanıtsızlık (off periyoduda denilir) ya da istemsiz hareketler (diskinezi) görülebilir.

Bu ilaçları kullanan hastalarda rahatsızlığın başlangıcında hastaya yanıtın alınabildiği en düşük doz verilerek başlanmalıdır. Titremeler, bunama, depresyon, uyku bozuklukları gibi şikayetler görülürse bu şikayetler için başka bir tedavi planlanabilir. Hastaların 1/3’ü  ilaç tedavisi ile uzun yıllar iyi seyir gösterir ve yaşamlarında önemli bir kısıtlama olmadan yaşayabilir. Kalan grubun bir kısmında ilaca cevap kısıtlı olabilir ve doz arttırıldıkça yan etkiler, zamanla da ilaca cevapsızlık görülebilir.

İlaç tedavisinden fayda görmeyen hastalarda cerrahiye başvurulmalıdır. Son dönemde ilaç tedavisine cevap vermeyen hastalarda, cerrahi seçenek önerilir. Tabi ki bunların yanında çok büyük yere sahip olan Fizik Tedavi’ninde yeri unutulmamalıdır. Hastanın hayat kalitesinin artırılması ve günlük yaşamına en güzel şekilde, sorunsuz devam edebilmesi için Fizyoterapist eşliğinde düzenlenen bir program hastamızın daha dinç hissetmesine, günlük yaşamına daha rahat uyum sağlayabilmesine destek olacaktır.

Evde fizik tedavi hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

Parkinson Hastalığında Rehabilitasyonun Amacı Nedir?

Parkinson hastalığında FTR’nin amac hastalığa bağlı fonksiyon kalıplarını minimuma indirmek,günlük yaşamla ilgili zorlukları ortadan kaldırmak ve istenmeyen komplikasyonların gelişmesini engellemektir.. Hastalığın gelişim aşamalarının ve klinik özelliklerin hastadan hastaya farklı olması nedeniyle rehabilitasyon hedefleri bireysel olarak belirlenmelidir.

Parkinson Hastalığında FTR’nin hedefleri nelerdir?

Eklem hareketlerini artırmak 
Denge ve yürümedeki bozukluğu gidermek

Kollardaki ve bacaklardaki titremleri ve sertlikleri azaltmak
Günlük yaşam aktivitelerini artırmak
Konuşmadaki bozukluğu düzeltmek
Genel kondisyonu artırmak

Bizde bu hedeflerimiz doğrultusunda kapsamlı bir program ile hastamızı en iyi şekilde yarınlara hazırlıyoruz, Parkinsonlu hastanın özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun bir program içinde gevşeme egzersizleri, eklem hareket açıklığı egzersizleri, aerobik egzersizler, solunum egzersizleri, güçlendirme egzersizleri, denge ve koordinasyon egzersizleri gibi bir çok farklı egzersiz ile sorunları birlikte çözüyoruz.

Evde fizik tedavi hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

Huzurevi mi arıyorsunuz?

Aradığınız huzurevini Sosyal Hizmet Uzmanlarımızın danışmanlığı ve referansı ile bulmak için arayın.
+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

İçeriklerimizi takip etmek için bültenimize abone olun.

Yazı hakkında düşündüklerinizi paylaşın.
Call Now ButtonHemen ARA