Sağlık Kabini Nedir?

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
sağlık kabini, en yakın sağlık kabini

Sağlık kabini serum takma, iğne yapılması işlemleri, dikiş atma ve alma, tansiyon ölçümü, evde bakım ve benzeri sağlık hizmetlerini vermeyle görevli sağlık kuruluşudur. Ebe, hemşire ve sağlık memurlarının toplum sağlığı bölümlerinden mezun olan kişiler sağlık kabini açarak mesleklerini icra edebilirler. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 6091 sayılı “Sağlık Kabinlerinin Açılış ve İşleyişi Genelgesi” sağlık kabini açmak için gerekli olan belgeler belirtilmektedir. Ayrıca 6091 sayılı kanuna göre toplum sağlığı bölümünden mezun olanlar ve hemşirelerin hangi bölgelerde sağlık kabinlerini işletebileceği detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Başvurular bağlı bulunan yerleşim yerindeki sağlık ocağı aracılığı ile İl Sağlık Müdürlüklerine yapılmaktadır. 

Evde Sağlık ve Sağlık Kabini Hizmetleri

Evde Sağlık ve size en yakın Sağlık Kabini hizmetinden faydalanmak için Sosyal Hizmet Uzmanlarımızı arayın.
+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

Sağlık kabini hizmetimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

En Yakın Sağlık Kabini

Hemen hemen her şehirde bulunan sağlık kabinleri, halk tarafından internette en yakın sağlık kabini şeklinde aratılıyor. En yakın sağlık kabini arayışına, şehir şehir sağlık kabini listemizden ulaşabilirsiniz.

İstanbul Sağlık Kabini

Ankara Sağlık Kabini

İzmir Sağlık Kabini

Bursa Sağlık Kabini

Sağlık kabini hizmetimiz hakkında bilgi almak için bize ulaşın.

Sağlık Kabinimizde Verdiğimiz Hizmetler

Sağlık kabinlerinde pansumandan yara bakımına, kan alımından kulak lavajına kadar birçok çeşitli hizmet verilebilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları sağlık kabini hizmetlerinden ücreti dahilinde yararlanabilmektedir. Enjeksiyon (iğne işlemleri), şeker ölçümü ve takibi, kateter takılması, tansiyon ölçümü, dikiş atılması ve alınması, idrar ve beslenme sondalarının takılması veya değiştirilmesi, kan grubuna bakılması, kulak delinmesi, damar yolu açılması ve gebelik testleri gibi birçok hizmet sağlık kabinlerinde verilen hizmetlerden arasında yer almaktadır.

Küçük Cerrahi Müdahaleler 

Ağır cerrahi işlemler gerektirmeyen yaralanmalar için yapılan müdahaleler küçük cerrahi işlemler olarak tanımlanmaktadır. Kişinin geçirdiği bıçak kesmesi, cam kırığı ve yabancı cisim batması gibi ufak kazalar büyük ameliyatlar gerektirmeden sağlık kabinlerinde tedavi edilebilmektedir. Ayrıca deride oluşan sivilceler ve bu sivilcelerin içindeki irinin temizlenmesi, burun kanamaları için tampon uygulanması, tırnak batması sonucu oluşan enfeksiyonlar hastaneye gidilmesine gerek kalmadan sağlık kabinlerinde sonuçlandırılabilmektedir.

Serum İşlemleri 

Kanın pıhtılaşmasından sonra üst kısımda kalan şeffaf sıvı serum olarak adlandırılmaktadır. Vücudun hastalıklarda savaşırken ürettiği antikorlar kanın serum denilen kısmında birikmektedir. İlgili sıvının iğneler yardımıyla transfer edilmesi birçok hastalığında tedavisinde kullanılmaktadır. Serum takma ve çıkarma işlemleri sağlık kabinlerinde verilen diğer hizmetler arasında yer almaktadır. Serum takma ve çıkarma işlemlerinin uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

Evde Sağlık ve Sağlık Kabini Hizmetleri

Evde Sağlık ve size en yakın Sağlık Kabini hizmetinden faydalanmak için Sosyal Hizmet Uzmanlarımızı arayın.
+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

Evde Hemşire Hizmeti

Evde Hemşire Hizmeti Nedir?Evde hemşire hizmeti, alanında deneyimli ve uzman hemşirelerin ilgili hastanın yakınları ile işbirliği içerisinde hastanın kendi yaşam alanında bakımını sağlayan hemşirelik hizmetleridir.
Evde hemşire hizmeti, Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetleri tarafınca belirlenen görev tanımına göre hastaya etik kurallara ve bilimsel yöntemlere uygun koşullarda sağlık ve bakım hizmeti sunar.

Enjeksiyon 

Damar veya doku yolları kullanılarak vücuda ilaç veya sıvı verme işlemleri enjeksiyon (iğne yapma) olarak tanımlanmaktadır. İğne yapılırken kullanılan en yaygın yöntemlerden birisi damar yollarının kullanılmasıdır. Nitekim damarın bulunması ve iğnenin düzgün bir şekilde yapılması profesyonellik gerektirmektedir. Sağlık kabinlerinde deri altı enjeksiyon (subkutan – SC), adele içine enjeksiyon (intramüsküler – İM), damar içine enjeksiyon (intravenöz – İV) ve cilt altı enjeksiyon (intradermal – İD) hizmetleri uzmanlar tarafından verilmektedir.

Tansiyon Ölçümü ve Takibi 

Atardamarlarom içindeki kan basıncı seviyesine tansiyon denilmektedir. Kanın kalp kasından pompalanmasından sonra ölçülen basınç sistolik yani büyük kan basıncını (büyük tansiyon), kalp kasının gevşemesinden sonra ölçülen basınç ise diyastolik yani küçük basıncını (küçük tansiyon) temsil etmektedir. İdeal tansiyon aralığı büyük tansiyon için 130 mmHg civarında ve küçük tansiyon için 80 mmHg arasında kabul edilmektedir. Sağlık kabinlerinde tansiyon ölçüm işlemleri görevliler tarafından düzgün bir şekilde yapılabilmektedir.

Dikişi Atma ve Alma 

Küçük kazalar ve yaralanmalar sonucunda oluşan bazı yaralar için dikiş atılması gerekmez ve vücudun kendini iyileştirme kapasitesi sayesinde yaralar kendiliğinden iyileşir. Nitekim bazı yaralanmalarda kan kaybının yaşanması, açık yaraların mikrop kaparak iltihaplanma riskinin bulunması dikiş atılması işlemlerini zorunlu kılmaktadır. El ve yüz bölgesindeki bazı yaralanmalar küçük olsa bile tükürük bezlerinin veya bazı damar yollarının hasar görme ihtimali nedeniyle dikiş atılmasına ihtiyaç duymaktadır. Sağlık kabinlerinde görev alan uzmanlar bu tarz yaralanmalara karşı erken önlem alarak hastanın en çabuk şekilde iyileşmesine yardımcı olmaktadır.

Pansuman ve Yara Bakımı 

Yaraların mikrop kapması ve iltihaplanması iyileşme sürecini geciktiren faktörlerden olmaktadır. Bu nedenle bazı yaraların temizlenmesi ve sterilize edilmesi gerekmektedir. Aralıklarla yapılan bakım işlemlerine pansuman adı verilmektedir. Pansuman işlemleri ayrıca yaradaki kanamayı azaltmak ve ağrıyı engellemek adına da yapılmaktadır. Nitekim pansuman işlemleri dikkatli bir şekilde ve steril ortamlarda gerçekleştirilmelidir. Sağlık kabinlerinde çalışan hemşireler veya sağlık görevlileri yardımıyla yara bakımı ve pansuman işlemleri kolaylıkla gerçekleştirilebilmektedir.

Evde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Fizik tedavi ihtiyacı olan hastaların kendi evlerinde işinde uzman fizyoterapist eşliğinde fizik tedavi seansının uygulanmasıdır.Son dönemde daha rahat olması sebebi ile evde fizik tedavi görmek isteyen hasta sayısı artmıştır.Bizlerde İstanbul Anadolu yakasında evde fizik tedavi hizmeti vermekteyiz.

Sağlık Kabini Başvurusu Nasıl Yapılır?

Sağlık kabini açmak için yapılması gereken başvurular herhangi bir farklı düzenleme getirilmemiş ise bağlı bulunan ilin İl Sağlık Müdürlüğüne sağlık ocakları aracılığı ile yapılmaktadır. Başvurularda herhangi bir problemin yaşanmaması belgelerin eksiksiz olması durumunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Sağlık Kabini İşletme Uygunluk Belgesi” düzenlenmektedir. Sağlık kabinin birden fazla kişi tarafından ortaklık halinde açılması durumunda ise “Sağlık Kabini Mesul Müdürlük Belgesi” düzenlenmektedir. Kabinlerde uygulanacak fiyat tarifesi düzenlemeleri ise “İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu” tarafından belirlenmektedir.

Sağlık Kabini Açmak İçin Gerekli Belgeler

1) Açma hak ve yetkisine sahip kişinin dilekçesi,

2) Açmak isteyen kişinin noter onaylı diploma örneği (ebelik, hemşirelik veya sağlık memurluğu alanındaki eğitime ait),

3) Noter onaylı nüfus kağıdı örneği,

4) 4 adet vesikalık fotoğraf,

5) İkametgah belgesi,

6) Sağlık kabini açmak isteyen kişi kamu personeli ise, çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş ve mesleği serbest olarak icra etmesinde sakınca olmadığına dair belge,

7) Kabini açmak isteyen kişi kamu personeli ise, çalıştığı kurum tarafından düzenlenmiş 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sağlık kabininin faaliyetine izin verildiği tarihin ilgili kuruma yazı ile bildirildiği tarihten itibaren, ilgili kurumca gerekli işlemlerin yapılacağına dair belge,

8) Sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı hekimince aslına uygun olduğuna dair onaylı krokisi,

9) Sağlık kabininde bulundurulacak tıbbi malzeme listesi (Ek-4’de yer alan Sağlık Kabinlerinde Bulundurulabilecek Tıbbi Malzemeler Listesinden oluşturulacaktır.)

10) Sağlık kabininde verilecek hizmetlerin listesi (Ek-5’de yer alan Sağlık Kabinlerinde Sunulabilecek Hizmetler Listesinden oluşturulacaktır.)

11) Sağlık kabininin bulunduğu yerleşim yerindeki sağlık ocağı hekimi tarafından söz konusu sağlık kabininin açılmasının, bu genelgede yer alan düzenlemeler açısından, uygun olup olmadığına dair ön denetim raporu,

12) Ortaklık halinde açılacak sağlık kabinleri için sağlık kabininin bütün ortaklarını gösteren Ticaret Sicili Gazetesi ile bütün ortakların ebe,hemşire ve sağlık memuru (toplum sağlığı bölümünden mezun) olduğunu gösterir belgeler,

13) Ortaklık halinde açılacak sağlık kabinleri için bütün ortakların imzasını içeren ve hangi ortağın sağlık kabininin mesul müdürü olacağının beyan edildiği dilekçe.

Kaynak : Sağlık Kabinlerinin açılışı ve işleyişi hakkında genelge

Sağlık Kabini Çalışma Saatleri

Sağlık kabinlerinin genelde çalışma saatleri 09.00 – 22.00 olsa da kurumumuzun çalışma saatleri 09.00 – 23.00 arasındadır.

Sağlık Kabininde Bulundurulması Gereken İlaçlar

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan 6091 sayılı genelgede sağlık kabinlerinde bulundurulması gereken ilaçların listesi yayınlanmıştır. İlgili listede bulunan ilaçlar antiallerjik ilaçlar (herhangi bir hastanın acil tedavi edilmesi gereken bir alerji reaksiyonu göstermesi halinde), kortizon türevi ilaçlar (alerjik reaksiyonlarda kullanılmak amacıyla), adrenalin (alerjik şok tedavisinde ve anafilaksi tedavisi için kullanılması amacıyla), atropin (solunum yolu salgılarının azaltılması amacıyla), analjezikler (ağrı kesiciler), lokal anestezikler (bölgesel uyuşturmanın gerçekleştirilebilmesi amacıyla) ve metherjin (bazı kanamaların durdurulması amacıyla) olarak belirtilmiştir. Nitekim bu liste sağlık kabininin bulunduğu şehirdeki İl Sağlık Müdürlüğü tarafından güncellenebilmekte ve bağlı bulunan bölgedeki ihtiyaçlara göre yenilenebilmektedir.

İlgili içerikler

Evde Sağlık ve Sağlık Kabini Hizmetleri

Evde Sağlık ve size en yakın Sağlık Kabini hizmetinden faydalanmak için Sosyal Hizmet Uzmanlarımızı arayın.
+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

İçeriklerimizi takip etmek için bültenimize abone olun.

Yazı hakkında düşündüklerinizi paylaşın.
Call Now ButtonHemen ARA