Vasiler Neler Yapabilir? Vasilikte Mahkeme İzni

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Alzheimer, Demans, Parkinson, Yatalak, Şizofreni, Hasta ve Engelli Yakınları için SAĞLIK- BAKIM-HUKUKSAL DESTEK İÇİN BİZİ ARAYIN...Alzheimer ve Demans hastalarına atanan Vasiler Neler yapabilirler

Mahkeme , kısıtlanan kişinin malvarlığı ve asgari ücretinin üzerinde bir geliri varsa vasiye defter tutma zorunluluğu getirir. Bu ne demektir ? Yasal Koruma altına alınan yani kısıtlanan kişi adına tüm malvarlığının idaresi vasiye geçeceğinden vasi , mahkemenin görevlendirdiği kişi olarak ,kısıtlının harcamalarını ödemelerini yapar ve bu gelir gidere dair defter tutar , giderleri/ harcamaları belgelendirir ve her yıl ocak ayında mahkemeye hesap verir. Vasinin hesabı tutmaz ya da hesap vermez ise hakkında dava açılır ve kısıtlının uğradığı zararları karşılar ayrıca yaptığı suç olduğundan ceza alır.                                                                      Kısıtlının malvarlığının kaydına (Tapu ,trafik gibi) “kısıtlanmıştır ,satılamaz” şerhi koyulur ve mahkemenin izni olmadan bu mallar üzerinde işlem yapılamaz. Kısıtlının banka mevduatı ve her türlü maaş, kira vs geliri , mahkemece açılacak VESAYET  HESABINA (şu an Adalet Bakanlığı vesayet hesaplarını Vakıfbankta toplatıyor) alır ve kısıtlının ihtiyacı kadarını kısıtlının ihtiyacında kullanmak ve bunun hesabını vermek üzere vasiye verir . Vasi , kısıtlının ne parasını ne de malını mahkemenin izni olmadan kullanamaz.

Hukuk Danışmanlığı

Sosyal Rehberlik olarak tüm İstanbul iline ve çevrede bulunan illere avukatlık hizmeti vermekteyiz. Bizi ceza, bilişim, tıp, iş hukuku, aile hukuku ve boşanma davaları, internet hukuku ve iş davaları için arayabilir ve soru sorabilirsiniz..

+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

Alzheimer ve Demans Hastalarda Vasilerin Mahkeme iznine Tabi Yetkileri;

Alzheimer ve demans hastalarda vasilerin yetkileri;

Aşağıdaki hâllerde Sulh Hukuk Mahkemesinin izni gereklidir:

 1. Taşınmazların alımı, satımı, rehnedilmesi ve bunlar üzerinde başka bir aynî hak kurulması,
 2. Olağan yönetim ve işletme ihtiyaçları dışında kalan taşınır veya diğer hak ve değerlerin alımı, satımı, devri ve rehnedilmesi,
 3. Olağan yönetim sınırlarını aşan yapı işleri,
 4. Ödünç verme ve alma borcu.
 5. Kambiyo taahhüdü altına girme
 6. Bir yıl veya daha uzun süreli ürün ve üç yıl veya daha uzun süreli taşınmaz kirası sözleşmeleri yapılması,
 7. Vesayet altındaki kişinin bir sanat veya meslekle uğraşması,
 8. Acele hâllerde vasinin geçici önlemler alma yetkisi saklı kalmak üzere, dava açma, sulh olma, tahkim ve konkordato yapılması,
 9. Mal rejimi sözleşmeleri, mirasın paylaştırılması ve miras payının devri sözleşmeleri yapılması,
 10. Borç ödemeden aciz beyanı,
 11. Vesayet altındaki kişi hakkında hayat sigortası yapılması,
 12. Çıraklık sözleşmesi yapılması,
 13. Vesayet altındaki kişinin bir eğitim, bakım veya sağlık kurumuna yerleştirilmesi,
 14. Vesayet altındaki kişinin yerleşim yerinin değiştirilmesi.

Hukuk Danışmanlığı

İstanbulda’da avukatlık faaliyeti yürüten avukatlık ofisimizden dilediğiniz zaman hukuki destek alabilirsiniz. Avukat istanbul arayışınızda daima size destek olmaya ve çözüm yolları bulmaya çalışırız.

+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

Alzheimer ve Demans Hastalarında Fiil Ehliyet;

Alzheimer ve demans hastalarında fiili ehliyet; Fiil Ehliyeti Fiil ehliyeti bir kimsenin kendi iradi davranışıyla hukuki bir sonuç meydana getirebilmesidir.

 Kişinin kendi iradesi ile yaptığı bir eylem nedeniyle bir hak kazanabilmesi ya da yüküm altına girmesi olarak da tanımlanabilir.

Kişi yine kendi iradesiyle haklarında ve borçlarında değişiklik yapabilir, bunları devredebilir ve sona erdirebilir Tam fiil ehliyeti için gerekli koşullar; mümeyyiz olmak (temyiz kudreti), reşit olmak, mahcur (kısıtlı) olmamaktır.

1-Mümeyyiz olmak (Temyiz kudreti): Kişinin ayırt etme gücüne sahip olmasıdır. Kişi yapmış olduğu eylemin neden ve sonuçlarını anlamalı ve bu yönde hareket etme yeteneğine sahip olmalıdır. Yaş küçüklüğü, sarhoşluk ve akıl hastalığı ya da zayıflığı durumlarında kişinin ayırt etme gücünün olmadığı kabul edilir.

2- Reşit (ergin) olmak: 18 yaşın tamamlanmasıyla kişinin ergin olduğu kabul edilir. Bu durumun iki istisnası vardır; evlenme ve mahkeme kararı. Evlenme: Erkek ve kadın için evlenme yaşı 17’dir. Evlenme ile rüşt kesindir; bu kişiler boşansalar bile reşit olarak kabul edilirler. Mahkeme kararı (Kazai rüşt): Küçüğün talebi, menfaati, velisinin rızası ya da vesayet altında ise vesayet makamının izniyle kişi ergin kılınabilir.

 3-Kısıtlı olmamak: Ayırt etme gücünü etkileyecek nitelikte akıl hastalığı, akıl zayıflığı, savurganlık, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı, kötü yaşam sürme gibi durumlar kişinin mahkeme kararıyla fiil ehliyetinin kısıtlanmasına neden olabilir. Kişinin durumuna göre fiil ehliyeti tümden ya da kısmen

Alzheimer Hastalarında Fiil Ehliyeti

Dünyada ve ülkemizde yaşlı birey sayısı arttıkça ve beklenen yaşam süresi uzadıkça bu durumla doğru orantılı olarak Alzheimer olguları artmıştır. Alzheimer hastalarının kısıtlanması gerekip gerekmediğine tarihsel süreç içinde başlangıçta tıbbi görüş istenmeden yalnızca hukuksal olarak karar verilirken, günümüzde tıbbi değerlendirmeye de gerek duyulmaktadır .

 Hukuk hastalığın geç evresinde devreye girmektedir, oysa ilk evreden başlayarak Alzheimer hastalarının fiil ehliyetinin olup olmadığının tartışılması gerekmektedir. Alzheimer hastalığının tanısında ve evrelendirmesinde pek çok test ve ölçek kullanılmaktadır.

 Hastanın fiil ehliyeti olup olmadığına hastanın kliniği, yardımcı testlerle ve ölçeklerle karar verilmektedir.

İçeriklerimizi takip etmek için bültenimize abone olun.

Yazı hakkında düşündüklerinizi paylaşın.
Call Now ButtonHemen ARA