Vesayet Nedir? Vasi Kimdir? Vesayet Makamı Kimdir?

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

VESAYET NEDİR?

Vesayet Nedir? Vasi Kimdir? Kimler Vasi Olabilir? Vesayet Makamı Kimdir? Hastalarda, Engellilerde, Çocuklarda vasilik konularında BİZE DANIŞIN

Vesayet nedir? Vesayet, Türk Medeni Kanunu’nda belirlenen şartları taşıyan kimselerin korunması amacıyla öngörülmüş bir kurumdur. Bahsi geçen şartlar Türk Medeni Kanunu’nun 404-408. Maddeleri arasında düzenlenmiştir. Buna göre;

  • 18 yaşından küçük olan ve velayet altında olmayan küçükler,
  • Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı olan kimseler,
  • Savurganlık, alkol ve/veya uyuşturucu gibi kamuya ve kendisine zararlı alışkanlığı bulunan kimseler,
  • Kötü yaşama tarzı bulunan (kumar vb. alışkanlıklar) veya mal varlığını kötü yöneten kimseler,
  • Bir yıl veya daha uzun süreli hapis cezasına mahkum edilen kişiler için vesayet altına alınması talep edilebilir.

Bununla birlikte kişiler kendi isteğiyle de vesayet altına alınmayı talep edebilir. Bu durumda;

  • Yaşlılık,
  • Bedensel veya zihinsel engellilik,
  • Deneyimsizlik (karar almada şartları objektif değerlendirememek veya objektif değerlendirmeler yapamaması sebebiyle kandırılmaya müsait olacak kararlar almak)
  • Ağır hastalık hali mevcutsa kişiler kendi talepleri ile vesayet altına alınmayı isteyebilir.

Hukuk Danışmanlığı

Sosyal Rehberlik olarak tüm İstanbul iline ve çevrede bulunan illere avukatlık hizmeti vermekteyiz. Bizi ceza, bilişim, tıp, iş hukuku, aile hukuku ve boşanma davaları, internet hukuku ve iş davaları için arayabilir ve soru sorabilirsiniz..

+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

VESAYET MAKAMI VE DENETİM MAKAMI NEDİR?

Vesayet makamı ve denetim makamı nedir?

Vesayet makamı Sulh Hukuk Mahkemeleridir. Yani bir kimsenin vesayet korumasından faydalanması için yöneltilecek talepler Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yöneltilmelidir. Bununla birlikte vasi tarafından yapılacak bazı işlemler için Sulh Hukuk Mahkemeleri’nin izni gerekmektedir.

Denetim makamı ise Asliye Hukuk Mahkemeleri’dir. Vasi, yapacağı bazı işlemler için Sulh Hukuk Mahkemesi’nden izin almanın yanında denetim makamı olan Asliye Hukuk Mahkemesi’nden de izin almak zorundadır.

Hukuk Danışmanlığı

İstanbulda’da avukatlık faaliyeti yürüten avukatlık ofisimizden dilediğiniz zaman hukuki destek alabilirsiniz. Avukat istanbul arayışınızda daima size destek olmaya ve çözüm yolları bulmaya çalışırız.

+90 552 221 88 33 – +90 212 873 05 07

VASİ KİMDİR? KİMLER VASİ OLABİLİR?

Vasi kimdir? Kimler vasi olabilir?

Vasi, vesayet altındaki küçüğün veya kısıtlının kişiliği ve malvarlığı ile ilgili bütün menfaatlerini korumak ve hukuki işlemlerde onu temsil etmekle amacıyla atanır. Vasi ataması belli bir süre için yapılır. Vasinin görevi, kanunun belirlediği sınırlar içerisinde vesayet altına alınan küçük ya da kısıtlının tüm kişilik ve malvarlıksal haklarını koruyacak şekilde hareket etmek ve vasi adına yapılacak tüm hukuki işlemlerde onu temsil etmektir. Bu temsil yetkisi vasiye Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından verilmektedir.

 

Türk Medeni Kanunu’nun 414. Maddesi uyarınca vasi tayin edilirken öncelik vesayet altına alınacak kişinin eşi ya da yakın hısımlarından (anne, baba, kardeş, çocuk vb.) biridir. Ancak bu kişilerin vasi tayin edilebilmesi için vasilik koşullarına sahip olması gerekmektedir. Yine Türk Medeni Kanunu’nun 415. Maddesi uyarınca engel olacak herhangi bir sebep yoksa; vesayet altına alınan kişi ya da ana babasının gösterdiği kişi vasi olarak atanacaktır. Burada amaç vasi olarak atanacak kişi ile vesayet altına alınan kişi arasında güven ilişkisi tesisi ön plana çıkarılmış, özellikle aile tarafından tanınan kişilerin vasi olarak tayini öncelik kabul edilmiştir. Vasi ile vesayet altına alınan kişinin yerleşim yerinin yakın olması, bu kişiler arasındaki güven ilişkisi, taraflar arasında empati yapabilme kabiliyetinin gelişmesi, vasi ile vesayet altına alınan kişi arasında herhangi bir menfaat çatışması yahut uyuşmazlık bulunmaması benzeri kriterler vesayet makamı tarafından dikkate alınmaktadır.                        Tüm bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere; her ne kadar vesayet altına alınan kişi ya da ana-babasının gösterdiği kişi, eşi ya da yakın hısımı vasi olabileceği gibi bu kimseler dışında üçüncü kişiler de vasi tayin edilebilir.

İçeriklerimizi takip etmek için bültenimize abone olun.

Yazı hakkında düşündüklerinizi paylaşın.
Call Now ButtonHemen ARA